شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۰۲/۱۴

فرآورده های نفتی اروپا ۱۴۰۱

فرآورده های نفتی اروپا به گزارش بازار نفت و گاز ایران به صورت زیر تحلیل شده است: قیمت بالا ی  استایرن در حدی است که خریداران […]