مرور برچسب

محصولات پتروشیمی

اخبار بازار محصولات پتروشیمی

عربستان سعودی بر بازار بنزن آسیایی در 15 اکتبر حاکم بود، زیرا شرکت کنندگان در بازار به عرضۀ محدود ماه آینده چشم امید دوخته بودند. به گفته منابع، محموله های بنزن فوب…