شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۸/۲۰

قیمت نفتا در بازار اروپا کاهش یافت

حاشیه های پالایش نفتای شمال غرب اروپا در روز جمعه به چهار هفته کاهش یافت که با افزایش عرضه کاهش یافت. پیش بینی چندین محموله از سواحل خلیج آمریکا همراه با دورنمای نامشخص ترکیب بنزین برای رساندن حق بیمه نفتا به قرارداد ماهانه lce brent به حدود 1.80 میلیون در آخرین روز معاملاتی هفته که پایین ترین سطح از 8 اکتبر است.
۱۴۰۰/۰۸/۰۹

قیمت نفتا در اروپا تغییر کرد

قیمت محموله نفتای اروپا در روز پنجشنبه کمتر از نفت خام پایه کاهش یافت و محموله ها از جاهای دیگر به این منطقه رسیدند.
۱۴۰۰/۰۷/۰۴

تحلیل و بررسی بازار روزانه نفتا اروپا

تحلیل و بررسی بازار روزانه نفتا اروپا تحلیل و بررسی بازار روزانه نفتا اروپا-بازار نفتای شمال غربی اروپا شاهد هجوم بود، تامین از دریای مدیترانه و […]