شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

دلیل پایین بودن سطح معاملات در بازار نفت!!!

دلیل پایین بودن سطح معاملات در بازار نفت!!! دلیل پایین بودن سطح معاملات در بازار نفت!!!-تجار فعال در بازار نفت در تحلیل وضعیت روز ۲۷ سپتامبر […]