شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اخبار بازار نفت آسیا اقیانوسیه وخلیج فارس۱۹اکتبر

اخبار بازار نفت آسیا اقیانوسیه وخلیج فارس۱۹اکتبر اخبار بازار نفت آسیا اقیانوسیه وخلیج فارس۱۹اکتبر-در حدود دو ماه است که قیمت بنزین افزایشی است وبه ندرت پیش […]