شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۶/۲۰

تفسیر بازار نفت در هفته سوم شهریور

تفسیر بازار نفت در هفته سوم شهریور تفسیر بازار نفت -به گزارش بازار نفت گاز پتروشیمی : حاشیه های پالایش نفتای اروپایی روز چهارشنبه کاهش یافت که […]