مرور برچسب

نگاهی به قیمت ها ومیزان صادرات در منطقه

اوضاع کلی بازارنفت ۲۱ سپتامبر

اوضاع کلی بازارنفت 21 سپتامبر اوضاع کلی بازارنفت 21 سپتامبر-درشروع معاملات روز ۲۱سپتامبرتقاضا برای بنزین با درجات اکتان مختلف ،ضعیف بودوبازهم نقش اصلی در این…