شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۵/۱۸

گزارش از بازار نفت چین در هفته دوم آگوست

گزارش از بازار نفت چین در هفته دوم آگوست