شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۵/۲۵

اعطای سهمیه های واردات جدید، بعید است که موجب افزایش تقاضای بازار چین شود

اعطای سهمیه های واردات جدید، بعید است که موجب افزایش تقاضای بازار چین شود   تجزیه و تحلیل بازار روزانه ی نفت خام ترش خاورمیانه اعطای […]