شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

پارازایلین آسیایی رو به کاهش شدید

پارازایلین آسیایی رو به کاهش شدید پارازایلین آسیایی: باتوجه به نرخ تقاضای نزولی در هفته ۳۵.۵۸ دلار/ میلیون تن کاهش می یابد. -پیشرفت کمتر PX و […]