شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۰/۰۷/۲۷

تحلیل بازار پروپیلن و اتیلین

تحلیل بازار پروپیلن و اتیلین-اتیلن آسیایی: افزایش 5 دلار/ میلیون تن در قیمتهای داخلی چین -قیمتهای بالادستی به ایده فروش بالاتر منجر می شوند. - چشم انداز مبهم در فعالیتهای پایین دست در چین
۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروپیلن و فناوری FCC

پروپیلن و فناوری FCC