مرور برچسب

پیش بینی قیمت نفت

یک پنجم سقوط قیمت نفت

بعد از این که روسیه عرضه نفت خود را کم نکرد، عربستان قیمت نفت را کاهش داده و برای اولین بار نفت را با تخفیف عرضه کرد که موجب شد یک پنجم سقوط قیمت نفت اتفاق بیافتد.…
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com