آخرین فرستاده ها

ارزیابی عملکرد پرسنل تولید
آموزش

ارزیابی عملکرد پرسنل تولید

اندازه گیری عملکرد کارکنان در برابر معیارهای تولید شرکت شما، شامل همسویی اهداف عملکرد کارکنان با اهداف عملیاتی و استراتژیک است. با تمرکز بر دستاوردها به

ادامه مطلب »

نحوه اندازه گیری بهره وری کارکنان

اندازه گیری بهره وری کارکنان برای ردیابی عملکرد و شناسایی کارگرانی که در کار برتر یا شکست خورده اند، مهم است. طبق مدرسه بازرگانی هاروارد، کارفرمایان

توسعه پروژه ترسیب کربن در Cameron LNG

به گزارش بازار نفت و گاز، Sempra، شرکای توسعه پروژه ترسیب کربن در Cameron LNG. پروژه ترسیب کربن پیشنهادی Hackberry عمدتاً برای جذب، انتقال و ذخیره

تهیه تولوئن+کاربرد و عوارض آن

تهیه تولوئن و کاربرد و عوارض آن به تحلیل بازار نفت و گاز ایران تولوئن که با اسامی دیگری چون متیل بنزن، آنیسن ، toluol و

انواع صادرات
آموزش تجارت و صادرات
بازار نفت و گاز

آموزش انواع  صادرات با بازار نفت و گاز همراه باشید اکثر شرکت ها فعالیت در زمینه ی تجارت بین الملل را با واردات یا صادرات آغاز

ادامه مطلب »