قبل
بعدی

آخرین فرستاده ها

ارزیابی عملکرد پرسنل تولید
آموزش

ارزیابی عملکرد پرسنل تولید

اندازه گیری عملکرد کارکنان در برابر معیارهای تولید شرکت شما، شامل همسویی اهداف عملکرد کارکنان با اهداف عملیاتی و استراتژیک است. با تمرکز بر دستاوردها به

ادامه مطلب »

ارزیابی عملکرد پرسنل تولید

اندازه گیری عملکرد کارکنان در برابر معیارهای تولید شرکت شما، شامل همسویی اهداف عملکرد کارکنان با اهداف عملیاتی و استراتژیک است. با تمرکز بر دستاوردها به

قیمت جهانی محصولات پتروشیمی

قیمت جهانی محصولات پتروشیمی به تحلیل بازار نفت و گاز ایران فرآورده های پتروشیمی آسیا امروز  بهمن ماه ۱۴۰۰ خبر از کاهش قیمت بنزین و همچنین

انواع صادرات
آموزش تجارت و صادرات
بازار نفت و گاز

آموزش انواع  صادرات با بازار نفت و گاز همراه باشید اکثر شرکت ها فعالیت در زمینه ی تجارت بین الملل را با واردات یا صادرات آغاز

ادامه مطلب »