مرور رده

آموزش

آشنایی با برخی اصطلاحات تجاری

Performa Invoice : پیش فاکتور آشنایی با برخی اصطلاحات تجاری زمانی که واردکننده میخواهد نسبت به خرید کالایی اقدام کند، بعد از اینکه چک و چونه ها تمام شد از فروشنده…

اینکوترمز

اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی یا  اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است .گروه E مخفف اصطلاح Ex Works - تحویل کالا در نقطه…