قیمت های محصولات جهانی

قیمت های محصولات جهانی/ محصولات پلیمری، پالایشی، پتروشیمی و …

بازار نفت و گاز گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه درخصوص چشم انداز قیمت آتی کالا در بورس به فروشندگان و خریداران از طریق نشریات معتبر آیسیس، پلتس، آرگوس و متال بولتن را ارائه می دهد. آرشیو قیمتی چند ساله نشریات پلتس، آیسیس و آرگوس موجود است. برای دریافت فایل PDF هر یک از موارد زیر در واتساپ 09337813003 با ما در ارتباط باشید.

قیمت های محصولات جهانی بر پایه کدام نشریه ها است؟

- بازار نفت و گاز پتروشیمی

گزارشات پلتس (platts)، آرگوس (Argus)، آیسیس (ICIS) و متال بولتن

لیست محصولات پلتس:

می توانید با بررسی این لیست، اعلام کنید که کدام محصول پلتس مورد نیاز است تا روزانه برای شما ارسال شود. برای اشتراک ارزان نشریه پلتس و سایر نشریه ها به شماره 09337813003 در واتسپ پیام دهید.

قیمت های محصولات جهانی

قیمت های محصولات جهانی

OIL

Real-Time News & Market Alerts

 1. Platts Feedstock Add-on (PGF)
 2. Platts Global Alert (PGA)
 3. Platts LPG Add-on (PGL)
 4. Platts Petroleum News (PPN)

Market Reports

 1. Asia Pacific Arab Gulf Marketscan (APAG)
 2. Crude Oil Marketwire
 3. European Marketscan
 4. Latin American Wire
 5. LPGaswire
 6. North American Crude & Products Scan
 7. Oilgram News
 8. Oilgram Price Report
 9. US Marketscan
 10. World Crude Table

Retired Products

 1. Energy Economist
 2. Russian MarketScan

NATURAL GAS

Real-Time News & Market Alerts

 1. Platts Natural Gas Alert (PGN)
 2. Platts LNG Alert (LNG)
 3. Platts Americas Gas & Power Alert (AGP)

Market Reports

 1. Energy Trader
 2. European Gas Daily
 3. Gas Daily
 4. Inside FERC
 5. Inside FERC’s Gas Market Report
 6. LNG Daily
 7. M2MS: 120-month Natural Gas forward curves (Daily)
 8. M2MS: 240-month Natural Gas forward curves (Monthly)

Retired Products

 1. Energy Economist

ELECTRIC POWER

Real-Time News & Market Alerts

 1. Platts Electricity Alert (PEA)
 2. Platts European Power Alert (PEP)
 3. Platts US Spark Spreads (PES)

Market Reports

 1. Energy Trader
 2. European Power Daily
 3. Inside NRC
 4. M2MS: 120-month Power forward curves (Daily)
 5. M2MS: 240-month Power forward curves (Monthly)
 6. Megawatt Daily
 7. Nuclear Fuel
 8. Nucleonics Week
 9. Power in Europe
 10. PowerVision
 11. WEPP – World Electric Power Plants Data Base (UDI)

Retired Products

 1. Energy Economist

COAL

 1. Coal Trader
 2. Coal Trader International

SHIPPING

Real-Time News & Market Alerts

 1. Platts Bunker Add-on (PGB)
 2. Platts Tanker Add-on (PGT)
 3. Platts Shipping Alert (SHP)

Market Reports

 1. Bunkerwire
 2. Clean Tankerwire
 3. Dirty Tankerwire
 4. Dry Freight Wire

PETROCHEMICALS

Real-Time News & Market Alerts

 1. Platts Petrochemical Alert (PCA)

Market Reports

 1. Asian Petrochemicalscan
 2. Europe and Americas Petrochemicalscan
 3. Olefinscan
 4. Petrochemical Data & Analysis
 5. Polymerscan
 6. Polymerscan Latin American Edition
 7. Solventswire

METALS

Real-Time News & Market Alerts

 1. Platts Non Ferrous Metals Alert (MTL)
 2. Platts Steel Alert (STL)

Market Reports

 1. Metals Daily
 2. SBB Steel Markets Daily
 3. Steel Data & Analysis 

لیست محصولات آرگوس (Argus):

قیمت های محصولات جهانی

قیمت های محصولات جهانی

 1. Argus AdBlue and DEF Monitor
 2. Argus Air Daily
 3. Argus Americas Asphalt
 4. Argus Americas Base Oils
 5. Argus Americas Biofuels
 6. Argus Americas Crude
 7. Argus Ammonia
 8. Argus Ammonia Analytics
 9. Argus Aromatic Solvents
 10. Argus Aromatics Outlook
 11. Argus Asia Fertilizer and Agriculture Supplement
 12. Argus Asia Gas & Power
 13. Argus Asian Bitumen Index Report
 14. Argus Asia-Pacific Products
 15. Argus Asia-Pacific Products USWC section)
 16. Argus Asphalt Annual
 17. Argus Asphalt Report
 18. Argus Base Oils
 19. Argus Base Oils Daily Update
 20. Argus Base Oils Outlook
 21. Argus Battery Materials Analytics
 22. Argus Battery Materials Monthly Outlook
 23. Argus Benzene Analytics
 24. Argus Benzene and Derivatives
 25. Argus Benzene Daily
 26. Argus Benzene Outlook
 27. Argus Biofuels
 28. Argus Biomass Markets
 29. Argus Bitumen
 30. Argus Black Sea Steel
 31. Argus Brasil Combustíveis
 32. Argus Brasil Grãos e Fertilizantes
 33. Argus Brazil Grains and Fertilizer
 34. Argus Brazil Motor Fuels
 35. Argus Briefing Report: Potassium Sulphate SOP)
 36. Argus Butadiene
 37. Argus Butadiene Annual
 38. Argus Butadiene Asia-Pacific Supplement
 39. Argus Butadiene Outlook
 40. Argus C5 and Hydrocarbon Resins
 41. Argus Caspian Markets English language version)
 42. Argus China Petroleum
 43. Argus Chlor-Alkali and Derivatives
 44. Argus Clean Air Compliance
 45. Argus Coal Daily
 46. Argus Coal Daily International
 47. Argus Coal Daily: Weekly Price Bulletin
 48. Argus Coal Transportation
 49. Argus Coal Weekly
 50. Argus Cobalt Annual
 51. Argus Coking Coal International
 52. Argus Competitive Fuels Service
 53. Argus Competitive Fuels Service Data Supplement
 54. Argus Crude
 55. Argus Crude and Refined Products Outlook
 56. Argus Crude Expiry Day Bulletin
 57. Argus Crude Midday Update
 58. Argus DEF Weekly
 59. Argus DeWitt Benzene Annual
 60. Argus DeWitt Butadiene Annual
 61. Argus DeWitt Butadiene Outlook
 62. Argus DeWitt C5 and Hydrocarbon Resins
 63. Argus DeWitt Ethylene Annual
 64. Argus DeWitt Fuels and Octane
 65. Argus DeWitt Hydrocarbon Resins Annual
 66. Argus DeWitt MTBE Annual
 67. Argus DeWitt Olefins Daily
 68. Argus Etanol Brasil
 69. Argus Ethylene and Derivatives
 70. Argus Ethylene and Derivatives Supplemental Price Page
 71. Argus Ethylene Annual
 72. Argus Euroilstock – Inventory Report
 73. Argus Euroilstock – Refinery Report
 74. Argus European Base oils
 75. Argus European Electricity
 76. Argus European Emissions Markets
 77. Argus European Natural Gas
 78. Argus European Products
 79. Argus Feedgrade Minerals
 80. Argus Ferro-Alloys
 81. Argus Ferrous bulletin
 82. Argus Ferrous Bulletin
 83. Argus Ferrous Markets
 84. Argus Ferrous Roundup
 85. Argus Fertilizer Africa
 86. Argus Fertilizer Brazil
 87. Argus Fertilizer Brazil Portuguese language)
 88. Argus Fertilizer Europe
 89. Argus Fertilizer Focus
 90. Argus Fertilizer Price Guide
 91. Argus FMB North American Fertilizer
 92. Argus FMB North American Sulphur and Sulphuric Acid
 93. Argus FMB Аммиак Argus FMB Ammonia – Russian)
 94. Argus Freight
 95. Argus FSU Energy
 96. Argus Fuels and Octane
 97. Argus Fundamentals
 98. Argus Gas Connections
 99. Argus Global Emissions
 100. Argus Global LNG
 101. Argus Global Markets
 102. Argus Global Polyethylene
 103. Argus Global Polypropylene
 104. Argus Global Waxes
 105. Argus Guide to EU duties
 106. Argus Handel Argus German Fuels)
 107. Argus Hydrocarbon Resins Annual
 108. Argus International LPG
 109. Argus International LPG Asia Pacific Market Bulletin)
 110. Argus Iron Ore Bulletin
 111. Argus Japan ExTerminal Index Weekly Analysis
 112. Argus Jet Fuel
 113. Argus JJ&A Global Methanol Annual
 114. Argus JJ&A Global Methanol Report
 115. Argus Large Cargo Propane cif ARA Calculator
 116. Argus LatAm Energy
 117. Argus Latin America Energy
 118. Argus Latin American Power Watch
 119. Argus Latin Markets
 120. Argus LNG Daily
 121. Argus LPG annual
 122. Argus LPG Annual
 123. Argus LPG Outlook
 124. Argus LPG World
 125. Argus Marine Fuels
 126. Argus Marine Fuels Outlook
 127. Argus Metal Prices
 128. Argus Metals International
 129. Argus Methanol
 130. Argus Methanol Analytics
 131. Argus Methanol Daily
 132. Argus Methanol Outlook
 133. Argus Mexico Fuel Markets
 134. Argus Mideast Gulf and Indian Ocean Products
 135. Argus Minor Metals
 136. Argus Monthly Ammonia Outlook
 137. Argus Monthly Phosphates Outlook
 138. Argus Monthly Sulphur Outlook
 139. Argus Monthly Urea Outlook
 140. Argus MTBE Annual
 141. Argus MTBE Outlook
 142. Argus Natural Gas Americas
 143. Argus Neftetransport
 144. Argus NGL Americas
 145. Argus Nitrogen
 146. Argus Nitrogen Daily
 147. Argus North American Fertilizer
 148. Argus North American Sulphur and Sulphuric Acid
 149. Argus NPK Analytics
 150. Argus NPKs
 151. Argus O.M.R. Fuels
 152. Argus Olefins Daily
 153. Argus Olefins Outlook
 154. Argus Petroleum Coke Outlook
 155. Argus Petroleum Transportation North America
 156. Argus Phosphate Rock Analytics
 157. Argus Phosphates
 158. Argus Phosphates Daily
 159. Argus Polymers
 160. Argus Possibility Curves: Crude Report
 161. Argus Potash
 162. Argus Potash Analytics
 163. Argus Power Europe
 164. Argus Processed Phosphates Analytics
 165. Argus Propylene and Derivatives
 166. Argus Propylene and Derivatives Supplemental Price Page
 167. Argus Propylene Annual
 168. Argus Quarterly Potash Outlook
 169. Argus Rail Business
 170. Argus Rare Earths
 171. Argus Rare Earths Analytics
 172. Argus Rare Earths Monthly Outlook
 173. Argus Refinery Turnarounds
 174. Argus RSO midday update
 175. Argus Russian Coal
 176. Argus Russian Fertilizer Netbacks
 177. Argus Russian Netbacks
 178. Argus Seaborne Coal Outlook
 179. Argus Seaborne Metallurgical Coal Outlook
 180. Argus Speciality Cable
 181. Argus Speciality Fertilizers Briefing Report 2017
 182. Argus Statistical Review of LPG
 183. Argus Steel Feedstocks
 184. Argus Steel Feedstocks Chinese) 208)
 185. Argus Strategy Report: Enhanced Efficiency Fertilizers
 186. Argus Strategy report: Fertilizers in Sub-Saharan Africa
 187. Argus Strategy Report: Micronutrients
 188. Argus Strategy Report: Water Soluble Fertilizers
 189. Argus Strategy Report: World Sulphur Outlook
 190. Argus Strategy Report: World Sulphuric Acid Outlook
 191. Argus Sulphur
 192. Argus Sulphur Analytics
 193. Argus Sulphuric Acid
 194. Argus Sulphuric Acid Analytics
 195. Argus Technical Grade Urea TGU) Analytics
 196. Argus Toluene and Xylenes Daily
 197. Argus Toluene and Xylenes Isomers Analytics
 198. Argus Toluene and Xylenes Outlook
 199. Argus Toluene Xylenes and Isomers / PET
 200. Argus Tungsten Analytics
 201. Argus Tungsten Monthly Outlook
 202. Argus Turkish Energy Markets
 203. Argus Türkiye Enerji Piyasaları
 204. Argus Urban Transport Solutions
 205. Argus Urea Analytics
 206. Argus US Carbon
 207. Argus US Electricity
 208. Argus US Products
 209. Argus US West Coast Products
 210. Argus US West Coast Products Asia section
 211. Argus Water-soluble Fertilizer
 212. Argus West Africa Oil
 213. Argus Азотные удобрения Argus (Nitrogen – Russian)
 214. Argus Аммиак (Argus Ammonia – Russian)
 215. Argus Ежемесячный обзор рынка серы (Argus Sulphur Outlook)
 216. Argus Индексы экспортного паритета. Обзор (Argus Key Netbacks)
 217. Argus Калийные удобрения (Argus Potash – Russian)
 218. Argus Логистика сухих грузов (Argus Russian Dry Bulk Logistics)
 219. Argus Моторное топливо России (Argus Russian Motor Fuels)
 220. Argus Моторное топливо России (Argus Russian Motor Fuels)
 221. Argus Нефтепанорама (Argus Neftepanorama)
 222. Argus Нефтепродукты Украины (Argus Ukrainian Oil Products)
 223. Argus Нефтетранспорт (Argus Neftetransport Russian language version)
 224. Argus Нефтехимия (Argus Russian Petrochemicals)
 225. Argus Российский мазут (Argus Russian Fuel Oil)
 226. Argus Рынок Каспия (Argus Caspian Markets Russian language version)
 227. Argus Рынок нефти России (Argus Russian Domestic Crude Market)
 228. Argus Сера Argus (Sulphur – Russian)
 229. Argus Сжиженный газ и конденсат (Argus Russian LPG and Condensate)
 230. Argus Топливо и энергетика (Argus Russian Generation Fuels and Power)
 231. Argus Транспорт Каспия (Argus Caspian Transportation)
 232. Argus Фосфорные удобрения (Argus Phosphates – Russian)
 233. Argus Экспорт нефтепродуктов (Argus Russian Products Exports)
 234. Argus Экспорт нефти (Argus Russian Crude Exports)
 235. Argus/Coalindo Indonesian Coal Index Report
 236. Argus/IHS McCloskey Coking Coal Price Index Report
 237. Argus/McCloskey’s Coal Price Index Report
 238. Daily Power Plays
 239. Energy Argus Petroleum Coke
 240. Integer: Nitrogen Cost and Profit Margin Service
 241. Integer: Phosphate Cost and Profit Margin Service
 242. Integer: SUA Market Service
 243. Integer: The Global Automotive Grade Urea AGU) Forecast Service
 244. Integer: The Monitor – AdBlue / DEF / ARLA 32 markets – Brazil
 245. Integer: The Monitor – AdBlue / DEF / ARLA 32 markets – Europe
 246. Integer: The Monitor – AdBlue / DEF / ARLA 32 markets – North America
 247. Integer: The Potash Market Service
 248. Integer: The Sulphur Market Dynamics Service
 249. Integer: Urea 10-Year Outlook
 250. LPG Analytics Quarterly Update
 251. Multimodal Business
 252. Petroleum Argus
 253. Rail supplier news
 254. The Fertilizer Index
 255. The Wire and Cable Data Service
 256. The Wire and Cable Data Service – Americas
 257. The Wire and Cable Data Service – Asia Pacific
 258. The Wire and Cable Data Service – Data cable
 259. The Wire and Cable Data Service – Enamelled wire
 260. The Wire and Cable Data Service – Energy cable
 261. The Wire and Cable Data Service – Energy calbe
 262. The Wire and Cable Data Service – Europe
 263. The Wire and Cable Data Service – Middle East and Africa
 264. Weekly Heavy Melt
 265. Weekly Power Plays
 266. 阿格斯中国原油报道 (Argus China Crude)
 267. (阿格斯中国基础油周报 (Argus China Base Oils

تیم تحلیلی بازار نفت و گاز به صورت روزانه و هفتگی جدول قیمت های محصولات جهانی را با استناد به معتبرترین نشریه های تحلیلی محصولات پالایشی و پتروشیمی به صورت کاملا رایگان در اختیار کاربران  قرار می دهد.

جدول قیمت های محصولات جهانی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *