شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

مواردی که در این دسته از مقالات به آنها می پردازیم عبارتند از:

  1. قیمت روز قیر
  2. جدول قیمت قیر
  3. قیمت جهانی قیر
  4. قیمت هر تن قیر صادراتی
  5. قیمت انواع قیر
  6. کاربرد قیر
  7. معرفی انواع قیر
۱۴۰۰/۰۷/۲۶

افزایش قیمت قیر-علیرغم ضعیف بودن حاشیه ها

یمت قیر بویژه سنگاپور، ایران و بحرین دوباره افزایش یافت؛ اگرچه حاشیه قیر همچنان ضعیف است، قیمت نفت خام و نفت کوره همچنان رو به افزایش است.