مرور رده

بنزین

بنزین قصد ارزان شدن ندارد

بنزین قصد ارزان شدن ندارد بنزین قصد ارزان شدن ندارد-در شروع معاملات روز ۶ اکتبر باز هم شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم .این در حالی است که روز ۵ اکتبر نیز بر روی…

باز هم افزایش تقاضای بنزین

باز هم افزایش تقاضای بنزین باز هم افزایش تقاضای بنزین-در پنجم اکتبر بازار بنزین آسیادرشروع معاملات، با توجه به تقاضای فراوان بسیار قوی بود.علی رغم اعمال سهمیه…

- Advertisement -

افزایش قیمت محموله های بنزین

افزایش قیمت محموله های بنزین افزایش قیمت محموله های بنزین-قیمت محموله های بنزین اروپایی در روز پنجشنبه افزایش یافت و قیمت پایه یوروبوب اکسی بارگیری 13 تن افزایش…