شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

آغاز به کار مجدد خط لوله باکو-جیهان طی روزهای آینده

آغاز به کار مجدد خط لوله باکو-جیهان طی روزهای آینده; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: یک مقام رسمی ترکیه و یک منبع آگاه اعلام کردند که […]