تحلیل بازارهای اوره در جهان + نمودار

,
تحلیل بازارهای اوره در جهان

تحلیل بازارهای اوره در جهان هفته منتهی به ۲۱ جولایی به تحلیل  بازار نفت و گاز ایران

قیمت اوره در فرانسه  درهفته منتهی به ۲۱ جولای اندکی افزایش یافت وبه ۷۶۰یورو براساس ترم تحویل  FCA La Pallice رسید ولی حاضران در جلسه معاملات اعلام نمودند که قیمت ها در حدود ۷۴۰یورو بوده است.

پیشی گرفتن عرضه اوره بر تقاضا

قیمت  اوره گرانول در سه منطقه اصلی مصرف کننده اوره و بسیاری از قطب های صادراتی اوره کاهش یافت زیرا فروشندگان با یکدیگر بر سر فروش محصولات خود به رقابت برخاستند. در مناقصه خریداوره‌از سوی  هندوستان آخرین قیمت هایی که دریافت شد بین ۵۱۷ تا ۵۲۰ دلار در هر تن بود که مشخص گردیدپایین تر از قیمت هایی  بوده  که قبلاً در بازار های دیگر اعلام شده بود و منعکس کننده این واقعیت بود که عرضه اوره بر تقاضا پیشی گرفته است.

در برزیل قیمت ها بر اساس ترم تحویلCFR برزیل به ۵۹۷ دلار در هر تن در این هفته رسید  که این  قیمت هاپس از مشخص شدن قیمت ها در  مناقصه هندوستان وتاثیر پذیری برزیل از بازار هند  به ۵۳۰ دلار در هر تن رسید.

قیمت ها در روسیه شمال آفریقا خاورمیانه جنوب شرق آسیا برای ماه آگوست نامشخص است زیرا بازار این مناطق تحت فشار کاهش قیمت در بازار هندوستان و برزیل و سایر نقاط دیگر قرار دارد و و احتمالاً این وضعیت نامشخص بازار تا ماه آگوست ادامه خواهد یافت .

پیشی گرفتن عرضه اوره بر تقاضا

هندوستان که از بزرگترین خریداران اوره در جهان می باشد هر ساله خرید های زیادی از بازارهای جهانی را انجام میدهد و با خرید های گسترده خود می تواند بازار اوره را در جهان تحت تاثیر قرار دهد. کاهش خریدهای اوره در چند ماه اخیر از سوی هندوستان باعث گردیده است که ذخایر اوره در این کشور نیز در سطوح پایین قرار بگیرد و البته قیمت اوره نیز در تمام بازارهای جهانی رو به کاهش برود. البته در  سالهای  ۲۰۲۰  و ۲۰۲۱ نیز ذخایر اوره هندوستان در بیشتر ماه های سال در زیر حد استاندارد بوده است

در هفته منتهی به ۲۱جولای،توجه ‌فعالان‌بازاز‌به‌برگزاری مناقصه هندوستان معطوف شدو تولید کنندگان اوره با توجه به  کاهش تقاضا در سایر بازار ها بخصوص برای اوره پریل،تمایل به حمل محمولات خود به‌مقصدهندوستان را داشتند.در منطقه بالتیک عرضه زیادی به بازار صورت گرفته وتولید‌کنندگان‌ هنوز موفق به فروش محصولات ماه جولای خود نشده‌اند وقصد دارند از طریق معامله گران بازار هندوستان ،محصولات خود را به این کشور به فروش برسانند.قیمت اوره گرانول براساس ترم فوب دریای بالتیک به زیر ۵۰۰دلار در هر تن رسید ولی در این هفته خبری از خرید با این قیمت منتشر نشده است.

فرانسه تنها کشور شاهد افزایش قیمت اوره

بر اساس تحلیل بازارهای اوره در جهان، قیمت اوره در فرانسه  درهفته منتهی به ۲۱ جولای اندکی افزایش یافت وبه ۷۶۰یورو براساس ترم تحویل  FCA La Pallice رسید ولی حاضران در جلسه معاملات اعلام نمودند که قیمت ها در حدود ۷۴۰یورو بوده است.

به طور کلی،تقاضا برای اوره گرانول در این فصل کم است ولی نشانه های روشنی از وجود تقاضابرای اوره پوشش داده شده با آنزیم بازدارنده اوریاز وجوددارد.قیمت های نیترات معمولا بالا هستند که در  هفته منتهی به ۲۱جولای بین ۸۴۰تا ۸۴۵ یورو در هر تن بر اساس ترم تحویلCPT برای محصول Yara An 33.5بود.

فعالیت بازار اوره ترکیه در هفته منتهی به ۲۱ جولای محدود بود.خریداران‌در شهر Toros وAlp Atesو Igsasبه صورت‌جداگانه۶۵۰۰۰تن اوره گرانول برای حمل در ماه‌های آگوست وسپتامبرباقیمتی در حدود ۵۷۰دلار براساس ترم CFR تقاضا نمودند ولی هیچ معامله ای با این قیمت انجام نشد.

صادرات اوره چین به هند و پاکستان

بین ۲تا ۴محموله از سوی چین به صورت مشروط برای حمل به مقصد هندوستان در پایان ماه آگوست پس از سفارش خرید روز ۲۰جولای شرکت IPLهندوستان اختصاص یافت.اوره‌چین توسط شرکت Gavilon پایین ترین قیمت را ثبت کرد که در حدود ۴۸۵ دلار در هر تن به صورت فوب عرضه گردید.با قیمت های محلی که هنوز در حدود ۳۹۵ دلاردر هر تن براساس ترم فوب  است،انگیره‌برای صادرات کماکان بالا می‌باشد. قرارداد جداگانه ای بین دو دولت چین وپاکستان برای تحویل  ۲۰۰,۰۰۰تن اوره ازسوی چین به پاکستان با قیمتی در حدود ۵۰۰دلاربراساس ترم فوب چین منعقد شده است.

در رابطه با خرید عمده شرکت IPL هندوستان در روز ۲۱ جولای شرکت Gavilon پایین ترین قیمت یعنی ۵۲۰دلار در هر تن را برای ساحل غربی هند وقیمت ۵۱۷ دلار در هر تن را برای برای ساحل شرقی هندوستان بر مبنای ترم تحویل CFR ارائه نمود.شرکت IPL هندوستان از سایر شرکت‌کنندگان وفروشندگان‌در خواست نمودند تا قیمت های خودرا برمبنای قیمت شرکت Gavilon کاهش دهند.

ولید کنندگان محلی در این هفته فروش خوبی در منطقه داشته اند ولی تفاوت قیمت زیادی بین محموله هایی که حمل آنها در ماه آگوست  بوده  و هنوز قرارداد آنها نهایی نشده است و مناقصات جدیدی که قرار است در پایان این ماه از سوی شرکت Pupuk اندونزی انجام شود وجود دارد و معامله گران در انتظار هستند که با آگاهی از قیمت های جدید قیمت های خود را تنظیم کنند. شرکت بین المللی تولید کود شیمیایی در برونئی(BFI) در این هفته یک محموله ۲۰ هزار تنی از اوره گرانول خود را برای حمل به سوی میانمار و یک محموله ۴۰۰۰تنی را برای حمل به کامبوج آماده نموده است. این تولیدکننده همچنین یک محموله ۳۳ هزار تنی را در هفته آینده به مقصد شیلی بارگیری خواهد نمود.

معاملات اوره ایران و ترکیه

بیشتر بخوانید :افزایش قیمت اوره جهانی

 

صادرات اوره ایران به برزیل

فعالیتهای بازار اوره در ایران کم سر و صدا بود زیرا تولید کنندگان مقادیر زیادی از اوره گرانول خودرا برای حمل در ماه آگوست در چند هفته گذشته نهایی  کرده‌اند. بر اساس تحلیل بازارهای اوره در جهان، تمایل به خرید نیز در اواسط هفته به حداقل رسید زیرا معامله گران پس از  آن که  مطمئن شدند که در مناقصه هندوستان قیمت های پایین تری ارائه شده است نسبت به انجام معامله تعلل نمودند. در حدود ۶۰۰۰۰ تا  ۶۵۰۰۰تن.  اوره گرانول ایران برای حمل در ماه آگوست به مقصد برزیل در حال آماده سازی است که بر اساس فرمول خاصی که مورد توافق دو کشور است به این کشور صادر خواهد شد.

 

صادرات اوره ایران به برزیل

 

قیمت اوره پریل و اوره گرانول تقریباً در کلیه مناطق جهان در هفته منتهی به ۲۱ جولای کاهشی بود و از دریای سیاه و بالتیک تا چین و خاورمیانه و مکزیک و تا هندوستان و مصر و شمال آفریقا و الجزایر واروپا وایران تمامی قیمت ها رو به کاهش بودند و تنها کشوری که در آن قیمت افزایش یافت فرانسه بود و در جنوب شرق آسیا و برزیل نیز تغییر قیمتی مشاهده نشد.

اندونزی و فیلپین خریدار سولفات آلومینیوم

شرکت Pupuk اندونزی در مناقصه ای که زمان پایان روز ۱۸ جولای بود تقاضای خرید ۱۱,۱۰۰ بن تن سولفات آمونیوم استاندارد برای ماههای جولای و سپتامبر را نموده است و پایینترین پیشنهادی که برای این مناقصه به دست خریدار رسیده است ۲۶۰ دلار در هر تن بر اساس ترم CFR اندونزی بوده است و تاکنون خبری از انجام قرارداد منتشر نشده است. شرکت مذکور پیش از این و در تاریخ ۴ جولای ۸۶۱۰۰ تن سولفات آمونیوم را به مناقصه گذاشته بود ولی بعد از مدتی این مناقصه به ۴۰ هزار تن کاهش یافت و قیمت دریافت شده ۲۵۰ دلار در هر تن بر اساس ترمCFR اندونزی بود که قرارداد بر همین مبنا منعقد گردید. یک واردکننده    سولفات آلومینیوم قصد دارد به میزان ۱۰ هزار تن سولفات آمونیوم یا آمسول استاندارد رابه قیمت ۲۴۰ دلار در هر تن بر اساس ترمCFR اندونزی خریداری نماید یک واردکننده فیلیپینی ۶۰۰۰ تن سولفات آمونیوم استاندارد در هفته منتهی به ۲۱ جولای از کشور چین به مبلغ ۲۷۰ دلار در هر تن برای حمل در ماه آگوست براساس ترم تحویل CFR خریداری نمود و در صورت تغییر ترم تحویل به فوب چین قیمت بین ۲۱۰ تا ۲۱۵ دلار خواهد بود. وارد کننده دیگری در فیلیپین طی مناقصه ای که در روز ۲۵ جولای به پایان می رسد درخواست خرید ۸۰۰۰ تن سولفات آمونیوم استاندارد برای حمل در ماه آگوست به مقصد بندر سانجی را نموده است. شرکت STCL در نپال طی یک مناقصه درخواست خرید ۲۷,۵۰۰ تن اوره را نموده است .زمان پایان ارسال پیشنهادات مالی روز ۲۹ جولای است. در فیلیپین شرکت اطلس به دنبال خرید ۶۰۰۰ تن اوره پریل برای حمل در روز ۳۱ آگوست و تخلیه در دو بندر این کشور می باشد.

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *