پروپیلن و فناوری FCC

پروپیلن و فناوری FCC

0 0

پروپیلن و فناوری FCC

پروپیلن حاصل از FCC را میتوان با فرآوری مجدد برش نفتای سبک FCC، افزایش داد که منجر به تولید ۲۵ درصد وزنی

الفین های LPG از روغن گاز فرآوری شده با فناوری رایج FCC می شود. این کار ممکن است ازطریق طرح های مختلف حاصل شود؛

در این میان آنهایی که عملکرد پروپیلن را به حداکثر می رسانند، به برخی اصلاحات اساسی نیاز دارند.

کرکینگ نفتا در پایین ترین سطح تقاضا برای ظرفیت کمپرسور بالاتر و فرآوری نفتا در یک فرایند جداگانه

به یک وارونگی عظیم و یک منبع حرارتی مستقل نیاز دارد. در مقابل، فرآوری LCN در استریپر بطور قابل توجهی

تولید پروپیلن را بدون نیاز به تغییرات اساسی در واحد افزایش می دهد؛

ازطرفی، این مزیت را نیز دارد که فقط مقادیر کمی گاز خشک مازاد تولید کرده و بطور قابل توجهی

محتوای الفین در نفتای ترک خورده را کاهش می دهد. همچنین لازم به ذکر است

که در همه موارد، نفتای LCN با انتخاب پذیری بالاتر از الفین های LPG در انجام فرایند کرکینگ بخار با مقدار متوسط حدود ۷۰ درصد وزنی و همچنین با میزان ۳۵ درصد وزنی آن در پروپیلن، تبدیل می شود. طرحهای مختلفی از کرکینگ پیشنهادی وجود دارند

که با توجه به سرمایۀ موجود و اقتصاد بازار محلی طیف وسیعی از گزینه ها را برای افزایش تولید پروپیلن ارائه می دهند.

افزایش بیشتر در عملکرد پروپیلن در مقایسه با نتایج حاصله می تواند با افزایش شدت فرایند تبدیل روغن گاز حاصل شود.

 

عضویت در خبرنامه
برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، مستقیماً در صندوق ورودی خود، اینجا ثبت نام کنید.
شما می توانید در هر زمان اشتراک خود را لغو کنید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.