بازار فراورده های پتروشیمی آسیا فوریه 2023

بازار فراورده های پتروشیمی آسیا فوریه 2023

کاهش قیمت بنزن در آسیا

به گزارش بازار نفت و گاز در آسیا قیمت بنزن براساس ارزیابی پلتس در روز ۱۷ فوریه با ۲۵ دلار کاهش نسبت به روز قبل به ۹۴۲.۶۷ دلار در هرتن براساس ترم فوب کره جنوبی رسید. این ارزیابی بر اساس معدل نیمه دوم ماه مارس و نیمه اول و دوم ماه آوریل بوده است.

ارزیابی قیمت بنزن برای نیمه دوم ماه مارس ۹۵۵ دلار ویک دلار کمتر از ارزیابی قبلی پلتس بوده است.
ارزیابی قیمت بنزن برای ماه می که قبلا ۹۴۰دلار بوده، با ۸دلار کاهش به ۹۳۲ دلار از سوی پلتس رسید.
ارزیابی پلتس از قیمت بنزن براساس ترم CFR چین در روز ۱۷ فوریه با ۱۵ دلار کاهش نسبت به روز قبل به ۹۵۱.۵۰دلار در هر تن رسید.

کاهش قیمت تولوئن در آسیا

قیمت تولوئن آسیا در ارزیابی های پلتس برای روز ۱۷ فوریه با ۵ دلار کاهش به ۸۸۰ دلار در هر تن براساس ترم فوب کره جنوبی رسید.
همچنین در ارزیابی قیمت پلتس براساس ترم CFR چین قیمت تولوئن تغییری نداشت و بر روی۹۱۰دلار باقی ماند.
قیمت فوب چین با ۵ دلار کاهش به ۹۰۵ دلار رسید.
در هفته منتهی به ۱۷ فوریه، قیمت های زایلین‌ترکیبی با ثبات وتا حدی کاهشی بود که بیشتر مر بوط به کاهش قیمت نفت‌خام در قرارداد ها بود البته بازار محلی چین نسبت به آسیا

قیمت های بالاتری داشت وباعث جلوگیری از کاهش زیاد قیمت شد.
قیمت نفت‌خام برنت با۱.۵۱ دلار کاهش در هر بشکه به ۸۴.۶۴ دلاردر هر بشکه در روز ۱۷ فوریه رسید در حالی که قیمت زایلین‌ترکیبی با ۵۰.۲۷ دلار کاهش نسبت به هفته گذشته به ۹۳۳.۵۰ دلاردر هر تن براساس ترم فوب کره جنوبی رسید.

۱۰۰۰تن زایلین ‌ترکیبی به قیمت ۸۷۵دلار براساس ترم تحویل فوب کره جنوبی به بازار عرضه شد ولی معامله ای انجام نشد.
قیمت پارا‌زایلین درروز ۱۷ فوریه‌براساس ارزیابی‌های پلتس با ۱۹ دلار کاهش به ۱۰۰۴.۵۰دلاردرهرتن براساس‌ترم cfr چین ویا تا یوان رسید.
قیمت نفتا براساس ترم Cfr ژاپن با ۷.۲۵ دلار کاهش به ۷۱۳.۲۵ دلار در هر تن رسید وباعث کاهش اسپرد پارا‌زایلین-نفت به ۲۹۱.۲۵دلار‌در هرتن درروز ۱۷ فوریه گردید.

چین و سنگاپور مقصد صادرات ایزومر زایلین ترکیبی

کره جنوبی در ماه ژانویه موفق شد ۹۹۱۶۹تن ایزومر زایلین ترکیبی صادر کندکه ازمیزان صادرات کره در ماه دسامبرکه ۹۴۳۶۹تن‌بود بیشتر ودوبرابر میزان صادرات کره نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.

اولین مقصد صادراتی کره برای ایزومرزایلین‌ترکیبی، کشورچین با۶۰۲۱۹تن، ودومین‌مقصد نیز سنگاپور با۱۰۵۰۷ تن بوده است .هند سومین مقصد صادراتی کره جنوبی در آسیا با ۹۸۰۰تن بوده است .

آمریکا با ۶۰۰۰تن وتایوان با ۵۷۱۰ تن مقاصد بعدی صادراتی ایزومرزایلین‌ترکیبی کره جنوبی بوده اند.
در روز ۱۷ فوریه ارزیابی قیمت پلتس از ایزومر‌زایلین‌ترکیبی با ۳۲دلار کاهش در هر تن به ۹۳۳.۵۰ دلار در هرتن براساس فوب کره جنوبی و۹۶۸.۵۰ دلار در هرتن براساس ترم cfr تایوان رسید.همچنین قیمت این‌محصول با ۲دلار کاهش به ۹۳۹.۵۰ دلار‌براساس ترم cfr چین رسید.
معاملات ویا عرضه ویا عقد قراردادی در این روز گزارش نشده است.

بازار کاهشی افزایشی

قیمت های اورتو‌زایلین نسبت به هفته گذشته گاه افزایشی وگاه کاهشی بود.در روز ۱۷ فوریه قیمت اورتوزایلین در چین با ۴۴دلار افزایش در هر تن به ۱۱۵۰دلار‌در هرتن رسید که دلیل آن افزایش تقاضاهای خرید آنی بود.

این‌در حالی است که در کره جنوبی به دلیل کاهش قیمت زایلین‌ترکیبی در پایان هفته ،قیمت اورتوزایلین نیز کاهش یافت.
عرضه کم اورتوزایلین برای فروش آنی و همچنین قیمت های بالای آن درمناطق خارج از شمال شرق آسیا باعث برتری قیمتی آن نسبت به پارازایلین شده است.

در مناطقی بیرون از آسیا،قیمت اورتوزایلین در روز ۱۶ فوریه بر روی ۱۴۸۰دلار‌در هر تن براساس ترم تحویل بنادر سه گانه اروپایی باقی ماند ونسبت به هفته قبل تغییری نداشت.یکی از تولید کنندگان اعلام نمود که به دلیل کمبود عرضه برای فروش آنی،قیمت اورتوزایلین افزایش خواهد یافت.کشورهای شمال شرق آسیا ۱۰۰۰تن اورتوزایلین رابرای فروش در ماه مارس براساس ترم فوب کره جنوبی به بازار عرضه نموده اند که قیمت آن بالاتر از ارزیابی پلتس از قیمت ایزومرزایلین ترکیبی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *