مرور رده

اخبار

صادرات خلیج ایالات متحده

صادرات خلیج ایالات متحده صادرات خلیج ایالات متحده-صبح اوراق پروپان مونت بلویو FEI/LST اکتبر با کاهش قیمت 110-107 دلاری در هر تن همراه بود. از آنجا که ایده های خرید…

LPG بین المللی آرگوس

LPG بین المللی آرگوس LPG بین المللی آرگوس در شمال غرب اروپابا تداوم بازار در حمایت از سود خرید گلنکور پس از افزایش ارزش پروپان به بیش از 4.5pcدر روز…

 بازار بدون تغییر بنزین اروپا

 بازار بدون تغییر بنزین اروپا  بازار بدون تغییر بنزین اروپا-به گزارش بازار نفت گاز پتروشیمی :بازار بنزین اروپای شمال غربیتا حد زیادی از ابتدای هفته بدون تغییر…

بازارنفتاوسوخت جت

بازارنفتاوسوخت جت بازارنفتاوسوخت جت-به گزارش بازار نفت گاز پتروشیمیدر دهه اول سپتامبر بازار نفت در اسیا یک جهش داشت که بیشتر بهدلیل گرم بودن بازار سوآپ و…
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com