هفته نامه تحلیلی بازار نفت و گاز سال 2022. بررسی جامع آخرین تحولات بازار جهانی صادرات نفت و گاز و جدیدترین اخبار و قیمت های بازارهای اقتصادی بین المللی. در این بخش ما سعی به ارائه گزارش هایی کرده ایم که وضعیت بازار جهانی نفت را به عنوان مهمترین درایور قیمتی محصولات پتروپالایشی بررسی خواهد کرد.

این بررسی شامل تحلیل جامع وضعیت عرضه و تقاضای نفت، میزان ذخایر، تعداد دکل های نفتی، تغییرات قیمتی و عوامل محرک قیمت است. در پایان چشم انداز عرضه و تقاضا و پیشبینی آتی از قیمت نفت ارائه می شود. در ادامه تحلیل آخرین وضعیت فرآورده های نفتی شامل بنزین، گازوئیل، نفت کوره و گاز مایع (LPG) تهیه می شود.

تحلیل آخرین وضعیت بازار جهانی اوره، قیر و روغن پایه برای اولین بار در کشور به صورت تخصصی و موشکافانه انجام شده است. برای تهیه این پکیج علاوه بر استفاده از اطلاعات آخرین نشریات معتبر و به روز صنعت شامل آرگوس، پلتس و آیسیس، از دید تحلیلی 12 کارشناس خبره استفاده شده است. نتایج گزارش مذکور دید کامل برای تریدر های این محصولات (بازار داخل و صادراتی) و تحلیلگران بازار سرمایه خواهد داشت و با افزایش قدرت پیش بینی و پیشنهاد های خرید و فروش باعث افزایش بازدهی و توسعه فروش شما خواهد شد.

1401.12.03

آخرین وضعیت بازار متانول 1401.12.03

دانلود آخرین وضعیت بازار متانول 1401.12.03. هفته نامه بازار متانول به تاریخ 1401.12.03. برای دانلود هفته نامه بازار متانول 1401.12.03 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود هفته نامه بازار متانول 1401.12.03…
12 - بازار نفت و گاز پتروشیمی

آخرین وضعیت بازار استایرن 1401.12.03

دانلود آخرین وضعیت بازار استایرن 1401.12.03. هفته نامه بازار استایرن به تاریخ 1401.12.03. برای دانلود هفته نامه بازار استایرن1401.12.03 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود هفته نامه بازار استایرن 1401.12.03…
هفته نامه بازار پلیمر

آخرین وضعیت بازار پلیمر 1401.10.25

دانلود آخرین وضعیت بازار پلیمر 1401.10.25. هفته نامه بازار پلیمر به تاریخ 1401.10.25. برای دانلود هفته نامه بازار پلیمر 1401.10.25 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود هفته نامه بازار پلیمر 1401.10.25  …
آخرین وضعیت بازار جهانی گوگرد

آخرین وضعیت بازار جهانی گوگرد 1401.10.18

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی گوگرد 1401.10.18 . هفته نامه بازار فرآورده های نفتی به تاریخ 1401.10.18 برای دانلود هفته نامه بازار جهانی گوگرد 1401.10.18 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود چشم انداز بازار گوگرد تا 2023  در  1401.10.18 …
هفته نامه تحلیلی بازار ال پی جی

آخرین وضعیت بازار جهانی ال پی جی

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی ال پی جی 1401.09.20. هفته نامه بازار ال پی جی به تاریخ 1401.09.20 برای دانلود هفته نامه بازار جهانی ال پی جی 1401.09.20 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود هفته نامه بازار جهانی ال پی جی 1400.12.23 بررسی بازاراز…
هفته نامه تحلیلی بازار فرآورده های نفتی

آخرین وضعیت بازار جهانی فرآورده های نفتی 1401.08.14

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی فرآورده های نفتی 1401.08.14. هفته نامه بازار فرآورده های نفتی به تاریخ 1401.08.14. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی فرآورده های نفتی 1401.06.28 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود هفته نامه آخرین تغییرات فرآورده های …
هفته نامه تحلیلی بازار اوره

آخرین وضعیت بازار جهانی اوره 1401.08.05

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی اوره 1401.08.05. هفته نامه بازار اوره به تاریخ 1401.08.05. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی اوره 1401.08.05 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانولد هفته نامه بررسی بازار جهانی اوره و امونیوم  دانلود هفته نامه بازار…
هفته نامه تحلیلی بازار قیر

آخرین وضعیت بازار جهانی قیر 1401.07.27

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی قیر 1401.07.27. هفته نامه بازار قیر به تاریخ 1401.07.27. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی قیر  بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود تحولات بازار جهانی قیر در روزهای پایانی اکتبر 1401.07.27 دانلود هفته نا…
هفته نامه تحلیلی بازار روغن پایه

آخرین وضعیت بازار جهانی روغن پایه 1401.07.15

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی روغن پایه 1401.07.15. هفته نامه بازار روغن پایه به تاریخ 1401.07.15. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی روغن پایه 1401.07.15 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود بررسی بازار جهانی روغن پایه در هفته پایانی اکتبر …