شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

هفته نامه تحلیلی بازار نفت و گاز سال 2022. بررسی جامع آخرین تحولات بازار جهانی صادرات نفت و گاز و جدیدترین اخبار و قیمت های بازارهای اقتصادی بین المللی. در این بخش ما سعی به ارائه گزارش هایی کرده ایم که وضعیت بازار جهانی نفت را به عنوان مهمترین درایور قیمتی محصولات پتروپالایشی بررسی خواهد کرد.

این بررسی شامل تحلیل جامع وضعیت عرضه و تقاضای نفت، میزان ذخایر، تعداد دکل های نفتی، تغییرات قیمتی و عوامل محرک قیمت است. در پایان چشم انداز عرضه و تقاضا و پیشبینی آتی از قیمت نفت ارائه می شود. در ادامه تحلیل آخرین وضعیت فرآورده های نفتی شامل بنزین، گازوئیل، نفت کوره و گاز مایع (LPG) تهیه می شود.

تحلیل آخرین وضعیت بازار جهانی اوره، قیر و روغن پایه برای اولین بار در کشور به صورت تخصصی و موشکافانه انجام شده است. برای تهیه این پکیج علاوه بر استفاده از اطلاعات آخرین نشریات معتبر و به روز صنعت شامل آرگوس، پلتس و آیسیس، از دید تحلیلی 12 کارشناس خبره استفاده شده است. نتایج گزارش مذکور دید کامل برای تریدر های این محصولات (بازار داخل و صادراتی) و تحلیلگران بازار سرمایه خواهد داشت و با افزایش قدرت پیش بینی و پیشنهاد های خرید و فروش باعث افزایش بازدهی و توسعه فروش شما خواهد شد.

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

آخرین وضعیت بازار جهانی فرآورده های نفتی ۱۴۰۰.۱۲.۲۳

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی فرآورده های نفتی ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. هفته نامه بازار فرآورده های نفتی به تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی فرآورده های […]
۱۴۰۰/۱۲/۲۳

آخرین وضعیت بازار جهانی اوره ۱۴۰۰.۱۲.۲۳

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی اوره ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. هفته نامه بازار اوره به تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی اوره ۱۴۰۰.۱۲.۲۳ بر روی لینک زیر […]
۱۴۰۰/۱۲/۲۳

آخرین وضعیت بازار جهانی ال پی جی ۱۴۰۰.۱۲.۲۳

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی ال پی جی ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. هفته نامه بازار ال پی جی به تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی ال پی […]
۱۴۰۰/۱۲/۲۳

آخرین وضعیت بازار جهانی روغن پایه ۱۴۰۰.۱۲.۲۳

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی روغن پایه ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. هفته نامه بازار روغن پایه به تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی روغن پایه ۱۴۰۰.۱۲.۲۳ بر […]
۱۴۰۰/۱۲/۲۳

آخرین وضعیت بازار جهانی نفت ۱۴۰۰.۱۲.۲۳

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی نفت ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. هفته نامه بازار نفت به تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی نفت ۱۴۰۰.۱۲.۲۳ بر روی لینک زیر […]
۱۴۰۰/۱۲/۲۳

آخرین وضعیت بازار جهانی قیر ۱۴۰۰.۱۲.۲۳

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی قیر ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. هفته نامه بازار قیر به تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۳. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی قیر ۱۴۰۰.۱۲.۲۳ بر روی لینک زیر […]
۱۴۰۰/۱۲/۲۱

آخرین وضعیت بازار جهانی اوره ۱۴۰۰.۱۲.۱۲

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی اوره ۱۴۰۰.۱۲.۱۲. هفته نامه بازار اوره به تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۲. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی اوره ۱۴۰۰.۱۲.۱۲ بر روی لینک زیر […]
۱۴۰۰/۱۲/۲۱

آخرین وضعیت بازار جهانی فرآورده های نفتی ۱۴۰۰.۱۲.۱۲

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی فرآورده های نفتی ۱۴۰۰.۱۲.۱۲. هفته نامه بازار فرآورده های نفتی به تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۲. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی فرآورده های […]
۱۴۰۰/۱۲/۲۱

آخرین وضعیت بازار جهانی قیر ۱۴۰۰.۱۲.۱۲

دانلود آخرین وضعیت بازار جهانی قیر ۱۴۰۰.۱۲.۱۲. هفته نامه بازار قیر به تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۲. برای دانلود هفته نامه بازار جهانی قیر ۱۴۰۰.۱۲.۱۲ بر روی لینک زیر […]