بررسی فرآورده های پتروشیمی آسیا در هفته منتهی به ۲۴ مارس

بررسی فرآورده های پتروشیمی آسیا در هفته منتهی به ۲۴ مارس

بررسی فرآورده های پتروشیمی آسیا (بنزن،تولوئن،زایلین ها)

بنزن

در روز ۲۴ مارس بازار بنزن آسیا شاهد فعالیتهای با ثبات بود و بعضی از فعالان بازار نسبت به بهبود شرایط و افزایش تقاضا در سه ماهه دوم سال خوشبین بودند. قیمت بنزن براساس ترم تحویل فوب کره جنوبی با ۱۰.۶۷ دلار افزایش در هر تن به ۹۴۵ دلار در هرتن در روز ۲۴ مارس رسید.

پلتس قیمت بنزن آسیا را با ۱۰.۶۷ دلار افزایش در هر تن بر روی ۹۴۵ دلار بر اساس ترم فوب کره جنوبی ارزیابی نمود. این قیمت براساس متوسط قیمت نیمه دوم آوریل و نیمه اول و دوم می مشخص گردیده است. قیمت بنزن برای ماه می ۹۴۱ دلار در هر تن ارزیابی شده که از آخرین عرضه بنزن که به قیمت ۹۴۲ دلار عرضه شد پایین تر است.

قیمت بنزن برای نیمه دوم آوریل، برروی ۹۵۳ دلار در هرتن ارزیابی شد که پایین تر از قیمت آخرین معامله انجام شده یعنی ۹۴۲ دلار در هر تن می باشد.

قیمت بنزن در چین براساس ترم تحویل CFR با ۹ دلار افزایش به ۹۵۷.۵۰ در هر تن رسید که این افزایش از بازار کره جنوبی و از بازار شرق چین تاثیر پذیرفته است.

تولوئن

قیمت های تولوئن در آسیا در روز ۲۴ مارس با توجه به بازارهای محصولات مشابه، رشد داشت. پلتس قیمت تولوئن را با ۱۵ دلار افزایش در هر تن براساس ترم تحویل فوب کره جنوبی برروی ۹۱۰ دلار در هر تن در اواسط روز معاملاتی ارزیابی نمود که دلیل این افزایش قیمت بالا رفتن قیمت محصولاتی همچون بنزن، پارازایلین و MTBE بود.

در پایین دست، پلتس قیمت پارازایلین براساس ترم CFR چین / تایوان با ۹.۶۷ دلار افزایش در هر تن، بر روی ۱۰۹۴.۱۷ دلار در هر تن ارزیابی نمود.

پلتس قیمت زایلینترکیبیایزومر رابا افزایش ۹.۵۰ دلاری بر روی ۹۸ ۳دلار در هر تن براساس ترم تحویل فوب کره جنوبی ارزیابی نمود. در روز ۲۴ مارس قیمت MTBE با ۱۶ دلار افزایش، از ۹۶۷ دلار در هر تن که مربوط به ۲۳ مارس بود، به ۹۸۳ دلار در هر تن رسید.

شرکت CPC تایوان مناقصه ای برای فروش سه تا شش هزار تن تولوئن برای بارگیری در نیمه اول و نیمه دوم ماه می براساس ترم فوب Kaohsing برگزار نموده است که پرداخت آن در قالب اعتبار اسنادی و ۳۰ روز پس از صدور بارنامه خواهد بود. ذخایر تولوئن در شرق چین در طول هفته ۲۲۰۰ تن افزایش ودر جنوب چین ۳۲۰۰ تن کاهش یافت و به ۱۱۰۰۰ تن رسید.

زایلین ترکیبی

قیمت های حلال زایلین ترکیبی در هفته منتهی به ۲۴ مارس در آسیا بالاتر رفت که دلیل آن بالارفتن قیمت نفتخام و همچنین افزایش تمایل شرکت GS Caltex به خرید این محصول بوده است.

در شروع معاملات روز ۲۴ مارس شرکت مذکور اقدام به خرید ۱۰۰۰ تن زایلین ترکیبی به قیمت ۹۴۵ تا حداکثر ۹۶۴ دلار در هر تن براساس اعتبار اسنادی نمود ودر پایان معاملات قیمت به ۹۶۶دلار تا ۹۷۴ دلار در هر تن رسید.

پارازایلین

قیمت های پارازایلین در روز ۲۴ مارس در آسیا با ثبات باقی ماند زیرا میزان عرضه برای فروش های آنی که زمان تحویل آن در ماه می است کاهش یافت.

پلتس قیمت پارازایلین را با ۹.۶۷ دلار افزایش در هر تن براساس ترم CFR چین/تایوان بر روی ۱۰۹۴.۱۷ دلار در هر تن ارزیابی نمود که بالاترین قیمت برای این محصول در شش ماه گذشته بوده است. در اکتبر سال ۲۰۲۲ قیمت پارازایلین ۱۱۲۸ دلار در هر تن ارزیابی شده بود.

پلتس، قیمت زایلین ترکیبی ایزومر را با ۳۴ دلار افزایش در طول هفته بر روی ۹۸۳ دلار در هر تن بر اساس ترم تحویل فوب کره جنوبی ارزیابی نمود. پلتس قیمت این محصول براساس ترم تحویل CFR تایوان با ۳۳ دلار افزایش در هر تن بر روی ۱۰۰۵ دلار در هر تن ارزیابی نمود.

در روز ۲۴ مارس قیمت این محصول براساس ترم CFR چبن در ارزیابی ها با ۲۱ دلار افزایش به ۹۸۲.۵۰ دلار در هرتن رسید. علت افزایش قیمت زایلینترکیبی، کاهش عرضه محصولات مشابهی همچون پارازایلین بود.

پلتس قیمت پارازایلین را با رشد ۹.۶۷ دلاری در هر تن در روز ۲۴ مارس بر روی ۱۰۹۴.۱۷ براساس ترم تحویل CFR چین /تایوان ارزیابی نمود که دلیل این افزایش قیمت، انجام تعمیرات واحد های تولیدکننده این محصول در آسیا می باشد که باعث کاهش عرضه خواهد شد.

اورتوزایلین

پلتس قیمت اورتوزایلین آسیا را بدون تغییر نسبت به هفته قبل بر روی ۱۱۴۰ دلار براساس ترم CFR چین و ۱۱۵۵ دلار براساس CFR جنوب شرق آسیا ارزیابی نمود که در حال حاضر تقاضا برای خرید پایین است و قیمت ها در معاملات زیر ۱۱۰۰ دلار براساس ترم CFR است.

قیمت های محلی در چین نسبت به هفته قبل با ثبات بود و قیمت محصولات پایین دست نیز روند کاهشی داشت و میزان عرضه اورتوزایلین نیز کاهش یافت.

قیمت اورتوزایلین براساس ترم تحویل فوب کره جنوبی در هفته منتهی به ۲۴ مارس با ۱۰ دلار افزایش به ۱۱۰۰ دلار در هرتن رسید که این افزایش به دنبال افزایش قیمت خوراک زایلین‌ ترکیبی ایزومر صورت گرفت.

استایرن

قیمت استایرن مونومر در روز ۲۴ مارس به دلیل افزایش نقاضا و ثبت قیمت های بالاتر در بازار های محلی چین افزایش یافت. با نزدیک شدن به روزهای پایانی مارس، بعضی از خریداران سعی می کنند که کمبودهای خود را جبران و نسبت به استایرن اقدام کنند.

در شرق وجنوب چین ذخایر موجود استایرن رو به کاهش بوده ولی بازار در حالت آرامش بوده و معاملات اندکی صورت گرفت.

در هندوستان در هفته منتهی به ۲۴ مارس تقاضا برای خرید استایرن ضعیف بود که دلیل آن پر بودن ذخایر استایرن فروشندگان بود که پیش از این خریداری شده و تمایل به فروش در میان فروشندگان برای خالی نمودن ذخایر زیاد بود.

کاپرولاکتام

شرایط عرضه و تقاضای بازار کاپرولاکتام در هفته منتهی به ۲۳ مارس در آسیا باثبات بود ولی فعالان بازار تاکید داشتند که تقاضا برای نایلون در منطقه کم بوده است. قیمت ارائه شده از سوی عرضه کنندگان کاپرولاکتام باثبات بوده وتغییری نداشته است ولی بعضی از عرضه کنندگان این محصول قیمت را تا ۱۸۰۰ دلار در هر تن پایین آوردند.

در هفته منتهی به ۲۳ مارس گزارش یا خبری مبنی بر عرضه کاپرولاکتام روسیه در بازار شنیده نشد و اعلام شد که ذخایر کاپرولاکتام به حد مطلوبی رسیده است.

در هفته مذکور نایلونپلیآمید ۶ به قیمت ۱۹۵۰ دلار در هر تن در شمال شرق آسیا عرضه شد که بالاتر از قیمت اعلام شده از سوی برخی منابع ارزیابی کننده بود. در هرحال قیمتی که در معاملات کاپرولاکتام ثبت شد در حدود ۱۶۰۰ دلار در هر تن بود.

پلتس قیمت کاپرولاکتام را برای خاور دور و همچنبن برای شمال شرق آسیا بر روی ۱۷۰۵ دلار براساس ترم تحویل CFR ارزیابی نمود.

متانول

قیمت های متانول آسیا بین ۱ تا ۵ دلار در هفته منتهی به ۲۴ مارس نسبت به هفته قبل کاهش داشتند که به دلیل ادامه شرایط فصلی بود ولی پیش بینی می شود که در ماه می و بعد از عید فطر و پایان ماه رمضان وضعیت متانول بهبود یابد.

در چین با توجه به اخبار مربوط به بازگشایی چند واحد تولید متانول در ایران و انتظار عرضه بیشتر متانول در ماه آوریل قیمت ها متغیر بود. در ماه رمضان میزان متانول صادراتی از خاورمیانه به چین کاهش خواهد یافت.

ذخایر موجود متانول در بخش های ساحلی چین با افزایش ۵.۶۳ درصدی در طول هفته به ۷۱۶۷۰۰ تن در روز ۲۲ مارس رسید که البته این افزایش ذخایر تاثیر چندانی در رسیدن قیمت به ۳۱۰ تا ۳۱۳ دلار در هر تن براساس CFR چین نداشت.

پلتس در روز ۲۴ مارس قیمت متانول در آسیا را با ۱.۵ دلار کاهش نسبت به روز قبل و براساس ترم CFR چین، بر روی ۳۰۹ دلار در هر تن ارزیابی نمود. سطح معاملات در این روز بین ۳۰۵ تا ۳۱۰ دلار در هر تن بود.

در جنوب شرق آسیا قیمت متانول با یک دلار کاهش به ۳۵۸ دلار در هر تن رسید که علت این کاهش قیمت، کاهش قیمت محصولات مشابه با متانول بود.

قیمت متانول براساس ترم CFR کره جنوبی، با ۵ دلار کاهش نسبت به هفته قبل به ۳۴۹.۵۰ دلار رسید که این قیمت کمتر از قیمت محموله ای است که توسط یک این کشور به قیمت ۳۵۰ دلار در هر تن خریداری شده و در نیمه دوم آوریل به کره تحویل خواهد شد.

در تایوان در روز ۲۴ مارس قیمت هرتن متانول با ۲ دلار کاهش به ۳۵۳ دلار در هر تن رسید که این کاهش قیمت متانول به دلیل کاهش قیمت فروش آنی محصولات مشابه اتانول بود.

در هندوستان قیمت هر تن متانول بر روی ۳۰۰ دلار در هر تن ارزیابی شدکه نسبت به روز قبل باثبات بود. قیمت پیشنهادی خریداران هندی برای متانول ۲۹۵ دلار و قیمت مورد انتظار فروشندگان، ۳۱۰ دلار بوده است.

MTBE

پلتس قیمت MTBE در آسیا را در هفته منتهی به ۲۴ مارس با ۵۴.۵۰ دلار افزایش، بر روی ۹۷۸.۵۰ دلار در هر تن براساس ترم فوب سنگاپور ارزیابی نمود. تقاضا برای خرید MTBE به دلیل کاهش قیمت نفتا افزایش یافت.

اتیلن

قیمت های اتیلن در آسیا در روز ۲۴ مارس با ثبات بود و بر اساس ترم خرید CFR شمال شرق آسیا بر روی ۹۵۰ دلار در هر تن و بر اساس ترم CFR جنوب شرق آسیا بر روی ۹۷۰ دلار در هر تن معامله شد. قیمت اتیلن براساس فوب کره جنوبی باثبات بود و برروی ۹۲۰ دلار در هر تن باقی ماند.

فعالان بازار با توجه به نگرانی های موجود در خصوص وضعیت اقتصاد کلان و بحران بانکی به وجود آمده در آمریکا با احتیاط عمل می کنند. این وقایع به طور ناخواسته بر روی قیمت های بازارهای بالادست همچون نفتا و بازار های پایین دست همچون استایرنمونومر و PVC اثر می گذارد.

مونواتیلن گلایکول

قیمت مونواتیلن گلایکول وارداتی در آسیا در روز ۲۴ مارس با ثبات بود. طبق نظر تولید کنندگان، محصولات مشابهی همچون دی اتیلن گلایکول و تری اتیلنگلایکول نیز فروش خوبی داشته اند. الگوی تجارت محصولات گلایکول اکنون بیشتر بر تولید در منطقه آسیا متکی است.

قرار است تا پایان سال جاری میلادی واحدهای جدید تولید گلایکول بیشتری در آمریکا راه اندازی شوند. صادرات گلایکول از خاورمیانه به آسیا ادامه خواهد یافت. شرکت SABIC عربستان قیمت ۹۱۰ دلار را برای مونو اتیلن گلایکول در ماه آوریل براساس ترم تحویل CFR آسیا اعلام نموده است.

شرکت MEGlobal نیز قیمت ۸۶۰ دلار در هر تن رابرای تحویل مونواتیلن گلایکول در ماه آوریل براساس ترم CFR آسیا اعلام نموده است.

شرکت پتروشیمی Kuwait’s Equate برای محموله های مونواتیلن گلایکول تحویلی خود به هندوستان در قالب قرار داد قیمت ۵۱۵ دلار در هر تن را اعلام نموده که ۲۳ دلار در هر تن نسبت به قیمت های ماه مارس این شرکت کاهش نشان می دهد.

پروپیلن

بازار پروپیلن در روز ۲۴ مارس تمایل به کاهش داشت زیرا عرضه های زیاد باعث فشار آمدن به قیمت محموله های آنی می شد.

قیمت نفت خام آیس برنت در پایانه سنگاپور با کاهش ۷۷ درصدی به ۷۵.۶۳ دلار در هر تن رسید. با توجه به کاهش قیمت پروپان به عنوان خوراک واحدهای دی هیدروژناسیون، تولیدکنندگان این واحدها از فرصت بهره برده و بهره برداری خود را افزایش دادهاند.

پلتس در روز ۲۴ مارس، قیمت پروپیلن براساس ترم تحویل CFR چین را بدون تغییر نسبت به روز قبل بر روی ۹۰۰ دلار در هر تن ارزیابی نمود که پایین تر از قیمت های شنیده شده ۹۳۰ دلار در هر تن از سوی یکی از تولید کنندگان بود. دو تولید کننده دیگر قیمت هایی از ۸۷۰ دلار تا ۹۹۰ دلار را اعلام نمودند.

پلتس قیمت پروپیلن براساس فوب کره جنوبی را ۸۸۰ دلار در هرتن ارزیابی نمود. قیمت های ۹۰۰ تا ۹۳۰ دلار در هر تن نیز در کره جنوبی شنیده شد.

بوتادین

در هفته منتهی به ۲۴ مارس قیمت های بوتادین با ثبات بود و فقط در چین کاهش ۱۰دلاری در طول هفته داشت. پلتس، قیمت بوتادین در روز ۲۴ مارس را بر روی ۱۱۵۰ دلار در هر تن ارزیابی نمود. در این هفته تعداد معاملات اندک بود زیرا خریداران نیازهای خود را در هفتههای قبل تامین نموده بودند.در آسیا به جز در چین عرضه های آنی محدود بود که به دلیل پایین آمدن میزان بهره برداری از واحد های کراکر بود.

بعضی از منابع اعلام نمودند که در اسیا واحدهای کراکر با توجه به ارزان بودن قیمت پروپان، به جای نفتا از گازمایع وعمدتا پروپان در واحدها استفاده نمودند که این باعث کاهش بازدهی بوتادین شد.

اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی

منبع: پلتس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *