چشم انداز بازار فسفات

بازار فسفات

چشم انداز بازار فسفات در هفته اول اکتبر به نقل از بارا نفت و گاز ایران مقایسه قیمت های مونو آمونیوم فسفات و دی آمونیوم فسفات در روز ۶ اکتبر نسبت به ۲۹ سپتامبر در مناطق مختلف جهان نشان می دهد که قیمت ها در طول این هفته یا کاهش یافته و یا تغییری نداشته اند.

کاهش قیمت دی آمونیوم فسفات

قیمت دی آمونیوم فسفات در هندوستان در هفته اول اکتبر تا ۷۰۰ دلار در هر تن ویا حتی کمی پایین تر براساس ترم یافت، ولی یک معامله خرید تازه با این قیمت های پایین در کشور همسایه یعنی پاکستان که خود یک وارد کننده بزرگ این محصول است از مراکش صورت خواهد گرفت که زمان حمل آن در روزهای باقیمانده ماه اکتبر خواهد بود وتعیین قیمت فروش آن براساس فورمول خاصی خواهد بود.درآخرین معاملات انجام شده بین مراکش و پاکستان ،قیمت هر تن دی آمونیوم فسفات ۷۶۰ دلار در هر تن بوده است.در غرب کانال سو ئز قیمت ها دچار کاهش شد ولی معامله ای صورت نگرفت.خشکسالی در آرژانتین برروی تقاضای این کشور تاثیر گذاشته است. اعتصاب در مکزیک نیز قرار است به زودی به توافق بینجامد.قیمت های دی آمونیوم فسفات برای تحویل در بارج در نیو اورلئان آمریکا نیز اندکی کاهش یافت و به ۷۲۵ تا ۷۵۰ دلار در هر تن براساس ترم فوب رسید ودر اروپا به دلیل کاهش تقاضا قیمت ها نسبت به قیمت های ماه آگوست کاهش بیشتری داشت.

چشم انداز ۳۰تا ۶۰ روزه بازار فسفات

فشار موجود برروی قیمت های دی آمونیوم فسفات در شرق سوئز برای ماه‌های زمستان در پاکستان ادامه خواهد داشت.خزیداران هندی با توجه به کاهش قیمت، همچنان در انتظار کاهش های بیشتر هستند. چند مورد از مقاصد صادراتی به جز استرالیا برای فروشندگان این محصول باقی مانده است. شرکت اتیوپیایی EABCهنوز قیمت ها را برای مناقصه خرید روز ۳۰ سپتامبر بازگشایی نکرده است. تقاضا در اروپا وآمریکای لاتین تحرک چندانی ندارد ولی فشار افزایشی قیمت از ناحیه محصولات مرتبط با اوره می تواند باعث افزایش قیمت دی آمونیوم فسفات در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی شود.

۳۰تا ۶۰ روزه بازار فسفات

مقایسه قیمت های مونو آمونیوم فسفات و دی آمونیوم فسفات در روز ۶ اکتبر نسبت به ۲۹ سپتامبر در مناطق مختلف جهان نشان می دهدکه قیمت ها در طول این هفته یا کاهش یافته ویا تغییری نداشته اند.در عربستان،حوزه دریای بالتیک،هند،پاکستان،برزیل وکشورهای بلوکی قیمت ها کاهش یافته ودر چین تغییر قیمت نداشته اند.قیمت اسید فسفریک در هند نیز تغییری نداشته است.

پایش قیمت های یک ساله بازار فسفات

بررسی قیمت های مونو آمونیوم فسفات ودی آمونیوم فسفات در پایان هفته اول اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل در برزیل،چین ،وهندوستان نشان می دهد که قیمت مونو آمونیوم فسفات در برزیل در ماه فوریه سال جاری به شکل بی سابقه ای رشد یافته واز کانال ۸۰۰ دلار تا ۱۳۰۰ دلار در هر تن افزایش قیمت داشته است واز فوریه تا کنون کاهش مستمر قیمت داشته وحتی از سطح قیمتی سال گذشته نیز کمتر شده است.در چین و هند نیز در ماه فوریه که همزمان باحمله روسیه به اوکراین بوده است یک جهش قیمتی دیده می شود که این جهش قیمتی به شدت افزایش قیمت در برزیل نبوده ولی قیمت در چین را از کانال ۶۰۰ دلار به ۱۱۰۰ دلار و در هند به ۱۰۰۰ دلار رسانده است که در این دو کشور نیز سقوط قیمت ها از ماه ژوئن آغاز شد وقیمت ها در حال حاضر در هر سه کشور برزیل ،هند ،وچین در حدود ۷۰۰ دلار است و تفاوت چندانی در این سه منطقه در قیمت هر دو محصول دیده نمی شود.

برای اطلاع از روش تولید اوره فسفات کلیک کنید.

رشد صادرات فسفات از مراکش

با توجه به اینکه مراکش یکی‌از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان کودهای فسفاته می باشد،بررسی میزان صادرات از Jorf Lasfar مراکش نشان می دهد که بیشترین حجم صادرات فرآورده های فسفاته مراکش مربوط به دی آمونیوم فسفات ومونو آمونیوم فسفات می باشدکه به ترتیب ۶۵۵ هزارتن و۲۷۳ هزار تن می باشد.

رشد صادرات فسفات از مراکش

شرکت OCP مراکش،۴۰ هزارتن DAP به پاکستان طبق فرمول خاص فروش خود به فروش رسانده است که در نیمه دوم ماه اکتبر بارگیری خواهد شد.این تولید کننده همچنین ۱۳۰۰۰تن دی آمونیوم فسفات (DAP) را براساس ترم تحویل فوب و به قیمت ۸۵۰ تا ۸۹۰ دلار در هر تن نهایی نموده است.
شرکت OCP در ماه سپتامبر از مرکز تولید Jorf Lasfar صادرات بی سابقه ای داشته و موفق شده تا بیش از یک ملیون تن DAp/MAP/NPK/NPS/و TPS صادر نماید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که صادرات این محصولات ۷۶۱۰۰۰ تن بوده است رشد چشم‌گیری نشان می دهد.

 • تونس
  قیمت دی آمونیوم فسفات تونس در هفته اول اکتبر بین ۸۲۰ تا ۸۷۰ دلاربود.
 • مصر
  شرکت NCICاعلام نموده است که ۱۰هزارتن دی آمونیوم فسفات را به قیمت تقریبی ۷۸۰ پلار با ترم تحویل فوب در مناقصه دوم اکتبر خود برای حمل در پایان ماه اکتبر نهایی نموده است ولی هنوز از طرفین معامله خبری در این خصوص منتشر نشده است.

  اردن
  شرکت JPMCاردن دو محموله ۳۳۰۰۰تنی دی آمونیوم فسفات خود را به قیمت ۸۲۰ دلار در هر تن برای حمل در این ماه به فروش رسانده است.
 • عربستان
  شرکت معادن عربستان ۸۰هزارتن دی آمونیوم فسفات خود را طی دو مرحله حمل با قیمت ۷۲۰ تا ۷۲۵ دلار در هر تن براساس ترم فوب وحمل‌در همین ماه به مقصد هندوستان به فروش رسانده است.
 • هندوستان
 • خریداران گزارش می کنند که قیمت های پیشنهادی دی آمونیوم فسفات برای حمل در ماه نوامبر به ۶۹۰ تا ۷۰۰ دلار در هر تن براساس ترم CFR رسیده ولی وارد کنندگان بازهم به دنبال کاهش قیمت هستند که مورد قبول فروشندگان قرار نمیگیرد.ارزیابی قیمت دی آمونیوم فسفات نشان از تمایل کمتر به خرید این محصول است ودر این میان قیمت فروش عربستان بالاترین قیمت است.تقاضا هوایی برای خرید در روزهای پایانی سه ماهه سوم وجوددارد ولی این تقاضاها بیشتر برای محموله های خیلی بزرگ و سنگین است.

برای اطلاع از تحولات بازار فسفات کلیک کنید.

کاهش قیمت فسفات در اروپا

شمال غرب اروپا
قیمت دی آمونیوم فسفات(DAP)در برخی از نقاط اروپا به پایین ترین حد قیمت خود در اروپا یعنی ۹۰۰دلاررسید.البته قیمت های دیگری تا ۹۷۰دلار براساس ترم FCA گزارش شده است.قیمت DAP در Ghent بین ۹۰۰تا ۹۴۰دلار در هر تن ارزیابی شد که این قیمت مربوط به خریدهایی از مراکش و روسیه بوده است.
فرانسه
قیمت DAP در Rouen فرانسه بین ۹۱۰تا۹۵۰یورو بر اساس ترم FCA بوده است.
• ایتالیا
قیمت DAP در هفته اول اکتبر به صورت تحویل درکیسه های بزرگ در ایتالیا به زیر ۱۰۰۰ یورو رسید
•رومانی
قیمتDAP دررومانی بین ۹۸۰ تا ۱۰۲۰ دلار براساس ترم تحویل FCA و تحویل در کیسه های بزرگ بوده است.
برای اندازه گیری وتعیین میزان تقاضا برای کودهای فسفاته وکودهای شیمیایی، بررسی شرایط کشاورزی ومیزان بارندگی بسیار تاثیر گذار است.در هفته منتهی به ۳ اکتبر کاشت غلات علیرغم بارندگی سرعت گرفت ولی سرعت کاشت هنوز نسبت به سال گذشته پایین است.بر اساس اطلاعات کنتشر شده از وزارت کشاورزی اوکراین، در هفته منتهی به ۳ اکتبر، کشاورزان اوکراین ۵۱۵۵۰۰ هکتار زمین را به زیر کشت غلات بردند که نسبت به هفته قبل که میزان کشت ۲۹۷۵۰۰ هکتار بود رشد چشمگیری داشت. سال گذشته سطح زمین های زیر کشت بیش از ۳ میلیون هکتار بود در حالی که امسال کمی بالاتر از یک ملیون هکتار بوده است.مسلما کاهش سطح زیر کشت غلات وسایر محصولات کشاورزی به کاهش استفاده از کودهای شیمیایی وفسفاته وکاهش قیمت آن در این بخش از اروپا می انجامد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *