شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

بحران جهانی دیزل

بحران جهانی دیزل هنوز به پایان نرسیده است وقتی امریکا و اتحادیه اروپا در حال مذاکره درباره تحریم ها علیه روسیه بودند، برخی تحلیلگران هشدار دادند […]