بایگانی برچسب برای: تحلیل روزانه پلتس از بازار نفت خام ترش خاورمیانه

تحلیل روزانه پلتس از بازار نفت خام ترش خاورمیانه

تحلیل روزانه پلتس از بازار نفت خام ترش خاورمیانه

تحلیل روزانه پلتس از بازار نفت خام ترش خاورمیانه; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: منابع صنعتی به S&P Global Commodity Insights گفتند که تمرکز بازار نفت خام خاور میانه در 13 فوریه بر این بود که شرکت آرامکوی عربستان حجم کامل نفت خام در ماه مارس…