شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۱/۲۵

تحلیل روزانه پلتس از بازار نفت خام ترش خاورمیانه

تحلیل روزانه پلتس از بازار نفت خام ترش خاورمیانه; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: منابع صنعتی به S&P Global Commodity Insights گفتند که تمرکز بازار نفت […]