شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۲/۰۹

ثبات در بازار نفت

برقراری ثبات در بازار نفت پس از کاهش قیمت روز دوشنبه; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: بهای نفت در معاملات آغازین روز سه شنبه در بازارهای […]