شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۲/۰۶

حذف خودروهای بنزینی

کدام کشورها برای حذف کامل خودروهای بنزینی برنامه ریزی کرده اند؟ اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو قانونی را تحت عنوان ممنوعیت […]