بایگانی برچسب برای: خودروهای بنزینی

برنامه ریزی کشورها برای حذف خودروهای بنزینی

حذف خودروهای بنزینی

کدام کشورها برای حذف کامل خودروهای بنزینی برنامه ریزی کرده اند؟ اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو قانونی را تحت عنوان ممنوعیت فروش خودروهای موتور احتراقی از سال 2035 تصویب کرده است. همچنین برای کشورهای آلمان و ایتا…