بایگانی برچسب برای: خودرو برقی

خودرو برقی

خودرو برقی

خودرو برقی چیست؟ اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: ماشین الکتریکیElectric Car به اختصار (EV) اساساً یک وسیله نقلیه اتوماتیک است که تغذیه موتور الکتریکی آن به صورت الکتریکی تامین می شود. یک خودروی تمام برقی با موتور بنزینی یا دیزلی کار نمی کند. …