شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۲/۰۱

هند خریدار بزرگ نفت روسیه

هند، بزرگترین خریدار نفت کوره روسیه; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: هند با خرید محموله های ارزان قیمت از روسیه به عنوان خریدار اصلی و بزرگترین […]