شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

کاهش صادرات نفتای روسیه

کاهش صادرات نفتای روسیه به آسیا پس از تحریم اتحادیه اروپا یک ماه پس از ممنوعیت اتحادیه اروپا بر واردات محصولات نفتی روسیه، فروش نفتای روسیه […]