بایگانی برچسب برای: کاهش صادرات نفتای روسیه

کاهش صادرات نفتای روسیه

کاهش صادرات نفتای روسیه

, ,
کاهش صادرات نفتای روسیه به آسیا پس از تحریم اتحادیه اروپا یک ماه پس از ممنوعیت اتحادیه اروپا بر واردات محصولات نفتی روسیه، فروش نفتای روسیه به آسیا بسیار کمتر از میزان فروش به اروپا برای جبران در آمدهایی است که از دست داده است. به گفته شرکت …