شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

کاهش قیمت نفت به دلیل افزایش ذخایر آمریکا و افت تقاضا

افزایش ذخایر آمریکا و افت تقاضا قیمت نفت را کاهش داد; اختصاصی بازار نفت گاز پروشیمی: قیمت نفت روز چهارشنبه به روند نزولی خود در حالی […]