بایگانی برچسب برای: کاهش قیمت نفت به دلیل افزایش ذخایر آمریکا و افت تقاضا

کاهش قیمت نفت به دلیل افزایش ذخایر آمریکا و افت تقاضا

کاهش قیمت نفت به دلیل افزایش ذخایر آمریکا و افت تقاضا

, ,
افزایش ذخایر آمریکا و افت تقاضا قیمت نفت را کاهش داد; اختصاصی بازار نفت گاز پروشیمی: قیمت نفت روز چهارشنبه به روند نزولی خود در حالی ادامه داد که افزایش بیش از انتظار ذخایر نفت خام آمریکا و انتظارات درباره افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و وقوع رک…