شماره پشتیبانی واتساپ: 09337813003
ایمیل: iroilmarket2@gmail.com

۱۴۰۱/۱۲/۱۱

افزایش واردات LNG هند

افزایش واردات LNG هند پس از چندین سال; اختصاصی بازار نفت گاز پتروشیمی: هند، بزرگترین خریدار LNG در جهان، ممکن است پس از چندین سال عقب […]