انواع نفت ها و میزان واردات بخش خصوصی

0 2

انواع نفت ها و میزان واردات بخش خصوصی

انواع نفت ها و میزان واردات بخش خصوصی-همانگونه که پیش از این نیز توسط تیم تحلیلی نفت وگاز

ودر گزارشات مختلف  ذکر گردیده بود ،نفت خام بسته به محل استخراج ترکیبات متفاوتی دارد

ومیزان انواع املاح و هیدرو کربنهای سبک وسنگین موجود در آن،نقش زیادی

درسهولت یاسختی پالایش دارد ولی به طور کلی در گزارشهای تجاری ومالی ،نفت خام به سه دسته تقسیم می شود،

نفت خام سبک ،نفت خام متوسط ونفت خام سنگین.مسلما برای یک کارخانه قیر سازی درصد نفت سنگین بیشتر باشد

باشد بهتر است و برای پالایشگاههایی که گاز مایع ونفتا وبنزین تولید می کنند نفت سبک مناسب تر است .

مسلما در صد عمده نفت خام بسیاری از پالایشگاهها نفت خام متوسط است و

کمتر محموله ای می توان یافت که ۶۰درصد ان را نفت خام متوسط تشکیل ندهد.

تقریبا ۶۳تا۶۷درصد نفت خام وارداتی چین رااز نظر میزان گوگرد موجوددرآن ،نفت متوسط تشکیل می دهد

یعنی نفت خامی که میزان گوگرددر آن خیلی زیاد یاخیلی کم نیست.در ماه جولای در حدود۳۳درصد

نفت وارداتی رابه طور مساوی نفت خام سبک وسنگین از نظر گوگرد موجوددرآن  تشکیل می دادند

و۶۷درصد نفت ماه جولای از نظر درصد وزنی گوگرد در حد  متوسط بودووزن سبک وسنگین هریک۵/۱۶درصدبود

.ولی در ماه آگوست نفت متوسط ۶۴ درصد ونفت سنگین ۲۴درصد واردات را تشکیل می داد

ومیزان نفت سبک در ماه آگوست خیلی پایین تر ودرحدود ۱۱درصدبود.هنگامی که درصد گوگرد

در نفت خام بیشتر باشد میزان سوخت کوره ومازوت وگازوییل با درصد بالای گوگرد زیاد می شود.

درحالی که در گزارشها سوخت کوره با FOنشان داده می شودولی درصورت درصدبالای گوگرد با HSFOنشان داده می شود که نشان از درصد بالای گوگرد در آن است.

 

عضویت در خبرنامه
برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، مستقیماً در صندوق ورودی خود، اینجا ثبت نام کنید.
شما می توانید در هر زمان اشتراک خود را لغو کنید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.