تحلیل و بررسی فرآورده های نفتی اروپا + 1401

تحلیل و بررسی فرآورده های نفتی اروپا

تحلیل و بررسی فرآورده های نفتی اروپا به نقل از بازار نفت و گاز ایران:

آرامش در بازار بنزن اروپا

در روز ۶ ماه می برابر با ۱۶ اردیبهشت بازار بنزن اروپا هفته را در شرایط آرامی به پایان رساند.در معاملات ، قیمت هر تن بنزن در این روز بر اساس ترم  تحویل CIFدر بنادر سه گانه اروپایی آمستردام روتردام و آنتورپ  به ۱۲۴۶ دلار در هر تن رسید. در طول هفته قیمت بنزن ۱۶ دلار در هر تن افزایش یافت.استایرن نیز با ۱۳.۵دلار کاهش نسبت به روز قبل به ۲۰۱۷ دلار در هر تن براساس ترم تحویل فوب بنادر سه گانه اروپایی رسید.

nv تحلیل و بررسی فرآورده های نفتی اروپا، در آمریکا قیمت هر گالن بنزن با ۵سنت افزایش نسبت به روز گذشته و۸سنت افزایش نسبت به کل هفته به۴۱۲سنت در هر گالن براساس ترم تحویل DDP رسید. قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینتر مدییت با ۱.۵۱دلار افزایش در روز ۶ماه می به ۱۰۹.۷۷ دلار در هر بشکه رسید.

نسبت بنزن موجود به نفت خام ۱.۵۸ و همانند روز قبل بوده است.عدل میزان بنزن نسبت به نفت خام در سال ۲۰۲۱کمی بیش تر از سال ۲۰۲۲ ودر حدود ۲درصد بوده است.علی رغم افزایش واردات بنزن به آمریکا در ماه مارس نسبت به ماه فوریه که تا ۹۱درصد افزایش داشته است،بازهم در روز ۶ماه می تقاضا در حدی بود که باعث افزایش قیمت گردید.

میزان واردات ماه مارس ۱۶۸۵۶۲تن بوده است .در این حجم ازواردات ماه مارس سهم صادرات بنزن کره جنوبی به آمریکا ۱۱۲ درصد نسبت به ماه فوریه افزایش داشته است وبه ۹۸۰۲۸ تن رسیده است.افزایش واردات از کره جنوبی خیلی نزدیک به رکورد ۱۰۰هزاربشکه ای واردات بنزن در سال ۲۰۲۱ است.کره جنوبی بخشی از صادرات بنزن خود را از چین به سمت آمریکا سوق داده است زیرا هزینه های حمل ومعطل ماندن در بنادر آمریکا کمتر از بنادر چین است.

هزینه حمل هر تن بار از کره به چین ۱۵۰دلار واز کره به آمریکا بین ۷۰تا ۸۰دلار است. بنابراین با توجه به اینکه هزینه های حمل تا چین دوبرابرهزینه های حمل تا آمریکاست وبا توجه به هزینه های توقف ودموراژ در اسکله های چین زیاد است ،کره جنوبی  آمریکا را برای صادرات محصول بنزن خودبه  چین ترجیح داده است.در روز ۶ ماه می قیمت استایرن در آمریکا باثبات بودوبرروی ۱۸۷۵ دلار درهرتن تثبیت گردید.

قیمت استایرن در طول هفته به دلیل تعطیلی یک واحد تولید استایرن ۱۷۵ دلار افزایش یافت.قیمت های متنوعی برای استایرن در هفته گذشته شنیده شد از ۱۶۰۰تا ۱۷۰۰دلار ولی نهایتا قیمت در نزدیکی ۱۹۰۰دلار در هر تن در نوسان است وبرای محموله های کوچک قیمت های ۲۰۰۰دلار نیز مطرح می شود.محموله های کوچک به محموله های زیر ۱۵۰۰تن ویا محموله هایی که  با قطار حمل می شوند اطلاق می گردد.

افزایش قیمت بنزن در آمریکای جنوبی وآسیا وثبات قیمت در اروپا

تحلیل و بررسی فرآورده های نفتی اروپا  در آمریکای جنوبی نیز قیمت بنزن با ۲۸ دلار افزایش نسبت به هفته منتهی به ۲۹ آوریل به ۹۸۶ دلاردر هر تن بر اساس ترم فوب برزیل رسید. قیمت بنزن برای تحویل در ماه می در خلیج  آمریکا ۴۱۳ سنت در هر گالن وبرای تحویل در ماه ژوئن ۴۱۵.۵سنت در هر گالن براساس فوب خلیج آمریکا بوده است.

در آسیا قیمت هرتن بنزن با افزایش ۵.۶۶دلاری در هر تن به ۱۱۷۶.۳۳دلار در هر تن براساس ترم تحویل فوب بنادر کره جنوبی رسید.در اروپا قیمت برروی ۱۲۴۶ دلار در هر تن براساس ترم تحویل CIF بنادر سه گانه اروپایی باقی ماند.پیشنهادات قیمت برای بنزن اروپا برای تحویل در ماه ژوئن از ۱۲۳۰تا ۱۲۶۵ نوسان داشته است .

تغییرات قیمت بارهای بنزینی

کاهش عرضه تولوئن به دلیل تولید بنزین به جای تولوئن

در تجزیه و تحلیل فرآورده های نفتی اروپا وضعیت کمبود عرضه تولو ئن پدیده ای نیست که بر اساس عرضه وتقاضا کاهش تولو ئن رخ داده باشد.در صورتی که عرضه ثابت باقی می ماند وضعیت تقاضا به حدی نبود که تولوئن نایاب شود تا حدی که  یکی از فعالان اعلام کند که حتی یک قطره تولو ئن هم نداریم.

موضوع کمبود تولوئن از آنجا نشان می گیرد که پالایشگاهها تصمیم گرفته اند به دلیل کمبود وگرانی بی سابقه بنزین ،بخش زیادی از ظرفیت تولید تولوئن خود را به تولید بنزین اختصاص دهند.بسیاری از پالایشگاهها بیش از ۹۰درصد از تولید تولوئن خود را به تولید بنزین اختصاص داده اند زیرا سود زیادی نصیب آنها می شود.

از سوی دیگر تا پیش از بروز بحران نفت خام و بنزین  وگران شدن بی سابقه کلیه فراورده های نفتی،از تولوئن به عنوان یک مایع تقویت کننده اکتان به میزان زیادی استفاده می شد که این کاربرد تولوئن نیز اکنون به حداقل رسیده وبرای تقویت عدد اکتان بنزین‌ها از زایلین ترکیبی استفاده می شود.

بنابراین با توجه به حذف کاربردهای عمومی تولو ئن وجایگزین شدن مواد دیگر به جای آن،تقاضا هم برای آن کاهش یافته است.در کالیفرنیا ذخایر مواد افزودنی به بنزین که تولوئن هم  یکی از آنهاست کاهش یافته واز ۶۹هزار بشکه به ۵۲ هزار بشکه رسیده است ضمن اینکه ذخایر مواد افزودنی به بنزین در کل آمریکاتا ۲۹آوریل  ۲.۱درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد.

با نزدیک شدن به فصل تابستان نیاز به تقویت کننده های اکتان زیاد می شود وبنابراین استفاده از تولو ئن جهت مصارف شیمیایی وتولید مواد دیگر به دلیل کاهش صرفه اقتصادی آنها کاهش می یابد.با توجه به غلبه نسبی دولتها بر ویروس کوید ۱۹وتلاش همه کشورها ومنجمله آمریکا برای جبران عقب افتادگی اقتصادی ناشی از قرنطینه متوقف کسب و کارها ،پیش بینی می شود که میزان ترددها در تابستان سال جاری نسبت به سال گذشته در حدود یک درصد بیشتر شود وبنابراین مصرف بنزین نیز بیشتر شود.

با افزایش مصرف بنزین ،به مواد افزودنی همچون تولوئن نیاز بیشتری پیدا می شودوعلت گرانی تولوئن کمبود عرضه آن وافزایش متقاضیان آن برای استفاده بعنوان مواد افزودنی بنزین است. البته تنها عاملی که می تواند مصرف بنزین را تا حدی کاهش دهد قیمت بالای بنزین خواهد بود.

در آمریکای لاتین قیمت تولوئن با ۱۵۲ دلار افزایش در هرتن به ۱۱۸۲ دلار براساس ترم فوب برزیل رسید.زایلین ترکیبی نیز که از رقبای تولو ئن بعنوان یک ماده افزودنی به بنزین است،با ۱۵۱ دلار افزایش به ۱۱۷۷دلاربراساس ترم فوب برزیل رسید.شباهت این دو محصول  ونزدیکی قیمتها وشباهت درمیزان افزایش قیمت ها برای زایلین ترکیبی، وتولوئن می تواند نشان از شباهت کاربردها ی  این دو محصول داشته باشد.

افزایش قیمت سوخت جت

کاهش قیمت گازوئیل در تحلیل و بررسی فرآورده های نفتی اروپا 

قیمت دیزل اروپا در میان نقدینگی پایین کاهش یافت، اما باوجود عدم قطعیت در مورد اقدامات احتمالی واکنش ویروس در هفته‌ های آینده، حاشیه نفت خام نسبتا قوی باقی می‌ماند. قراردادهای آتی بنزین lce در ماه اول 8.50 تن کاهش یافت و در ساعت 12:30 به‌وقت گرینویچ به 653 تن رسید که هنوز نسبت به یک هفته قبل افزایش‌یافته است، پس از افت شدید در اوایل این هفته که هلند اعلام کرد یک قرنطینه کامل در سراسر کشور به‌طور کامل بهبود‌یافته است.

حق بیمه محموله دیزل شمال غرب اروپا به دریای شمال در روز پنجشنبه 13.77 میلیارد بود که فقط/bl 15 نسبت به بالاترین حد خود در 6 هفته در روز سه‌شنبه کمتر بود.

تقاضای بالا در بندرها شمال آلمان و ایالات‌متحده باعث ایجاد تنگی در بازارهای محموله دیزل شده است.

تاجران آلمانی پیش از افزایش مالیات در سال جدید، در حال ذخیره‌سازی هستند، درحالی‌که ایالات‌متحده تاکنون از اعمال هرگونه محدودیت برای مقابله با افزایش تعداد مبتلایان به کووید-19 در زمستان خودداری کرده است. طبق آخرین داده‌های CDU TEK، شعبه وزارت انرژی روسیه، عرضه از روسیه ممکن است افزایش یابد زیرا تولید دیزل این کشور در هفته منتهی به 21 دسامبر به بالاترین حد خود از سال 2018 رسیده است.

این کشور درمجموع 1649 میلیون تن دیزل در طول هفته تولید کرد. در همین حال، تقاضای گازوئیل روسیه در هفته با 3 درصد کاهش به 878000 تن رسید و ذخایر گازوئیل نیز 2 درصد کاهش یافت.

کاهش قیمت نفت خام ابتدای سال 2022

قیمت‌های نفت کوره با گوگرد بالا در جلسه کوتاه‌تر قبل از تعطیلات کریسمس در شمال غربی اروپا کاهش یافت، درحالی‌که حق بیمه تحویل سوخت دریایی به کشتی‌های فوب کاهش یافت.

معاملات بار نفت کوره با سولفور بالا (HSFO) با میانگین وزنی حجمی (VWA) 412 تن در ساعت گزارش شد که 4.50 تن در ساعت در روز کاهش داشت.

درمجموع 14000 تن در این جلسه در مقایسه با 30000 تن در روز پنجشنبه دست‌به‌دست شدند. HSFO حق بیمه را با 2 تن در روز پنجشنبه به کمترین میزان خود در یک ماه گذشته در مقایسه با بالاترین نرخ 19.50 تن در 20 دسامبر در سه هفته اخیر کاهش داد. کاهش حق بیمه می‌تواند نشان‌دهنده کندی ذخیره‌سازی از سوی تأمین‌کنندگان مستقل باشد، اگرچه سهم آن‌ها از بازار سوخت‌های دریایی در سال‌های اخیر کاهش‌یافته است و تأمین‌کنندگان عمده سهم خود را افزایش داده‌اند.

بر اساس تحلیل و بررسی فرآورده های نفتی اروپا ، تخفیف‌های فرضی HSFO برای نفت خام برنت lce در ماه اول از 11.62 میلیارد در روز جمعه به 12.21 میلیارد افزایش یافت. معاملات بار نفت کوره با سولفور بسیار کم (VLSFO) در VWA 538.50 تن گزارش شد که 5.50 تن در روز افزایش یافت.

حق بیمه پناهگاه VLSFO به بارهای فوب پس از رسیدن به بالاترین میزان در سه هفته گذشته در 20 دسامبر از 20.25 تن در روز پنجشنبه به 9.50 تن کاهش یافت.

تحلیل بازار روغن پایه از نگاه آرگوس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *