تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا

تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا

تحلیل بازار نفت و گاز ایران از تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا هفته منتهی به ۹ دسامبر قیمت بنزن را برای تحویل در مدت  ۵ تا ۳۰ روز ،بر اساس ترم تحویل بنادر سه گانه اروپایی  ۷۰۲ دلار در هر تن  ارزیابی  نموده است.

کاهش نقدینگی برای خرید در پایان سال

قیمت فروش آنی بنزن در بازار بنزن اروپا در هفته منتهی به ۹ دسامبر با توجه به تقاضای کم برای خرید بنزن و همچنین پر بودن ذخایر، کاهش یافت. پلتس قیمت بنزن اروپا را برای  تحویل در فاصله ۵تا ۳۰روزه۷۰۲ دلار در هرتن ارزیابی نمود که ۲۴دلار در هر تن نسبت به هفته قبل کاهش داشته است که به دلیل کاهش نقدینگی در روزهای پایانی سال جاری  و شروع سال جدید می باشد. در نیمه دوم هفته منتهی به ۹ دسامبر با توجه به برگزاری کنفرانسی در خصوص مواد شیمیایی،تعداد معاملات کاهش یافت.
پلتس،در روز ۹ دسامبر ارزیابی پلتس از قیمت بنزن بر ای ماه دسامبر ۶۹۹ دلار و برای ماه ژانویه سال جديد میلادی ۷۰۹دلار در هرتن بوده است.ارزیابی قیمت بنزن بر ای ماههای فوریه ،مارس وآوریل، نیز ۷۱۹ دلار در هرتن می باشد.

بازار آمریکای لاتین متاثر از بازار آمریکا

در قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ،پلتس، قیمت بنزن آمریکای لاتین رادر تاریخ ۹ دسامبر با ۳۱ دلار کاهش نسبت به قیمت ۲دسامبر،۶۰۳ دلار در هر تن براساس ترم  فوب برزیل ارزیابی نمود.این کاهش قیمت متاثر از کاهش قیمت ۱۰ سنتی‌ در هر گالن برای دسامبر و کاهش ۶ سنتی در هر گالن بر ای ماه ژانویه بر اساس تر م تحویل خلیج امریکا بود. قیمت فروش آنی بنزن آمریکا ۲۶۹ سنت  در هرگالن ارزیابی شد.
در آسیا با توجه به وضعیت نامناسب عرضه و تفاضا ،بازار کم رو نق بود، اگرچه بالا‌ رفتن قیمت استایرن تا حدی توانست  باعث حمایت از قیمت خوراک شود.قیمت های بنزن با ترم تحویل فوب کره جنوبی ،قبل از تعطیل شدن بازار فصلی به ۷۶۸ تا۷۷۰ دلار در هر تن رسید. در روز ۹ دسامبر با افزایش ۹ دلاری، قیمت در کره جنوبی به بالاتر از ۷۷۰ دلار رسید.
در اروپا در تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا، قیمت های فروش آنی بنزن در هفته منتهی به ۹ دسامبر با توجه به عرضه زیاد و تقاضای کم کاهش یافت. پلتس قیمت بنزن اروپا را ۷۰۲ دلار ارزیابی نمود که ۲۴دلار در هر تن نسبت به هفته قبل کاهش نشان می دهد ولی نسبت به روز ۸ دسامبر۲۵ سنت افزایش دارد.

تولوئن در بالاترین حد قیمت در ۷سال گذشته در آمریکا

چشم انداز ضعیف تولوئن

بر اساس تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا، تقاضای محدود برای تولوئن از سوی مخلوط کنند بنزین در اروپا در هفته منتهی به ۹ دسامبر در بازار مشاهده شد. زیرا در تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا، فاصله قیمتی بنزین با  نفتا از ۸۵ دلار به ۶۵ دلار در این روز رسید در حالی که‌ در ماه نوامبر این فاصله بیش از ۱۲۱ دلار بود. یکی از منابع بازار اعلام نمود که جنگ جاری در اوکراین همزمان با بحران انرژی، چشم انداز  بازار تولوئن که هم اکنون نیز وضع مناسبی ندارد را برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲  بدتر کرد. در آمریکا نیز تقاضا برای مواد تر کیب شونده با بنزین در حال حاضر بسیار پایین است.

کاهش  قیمت اورتو زایلین و افزایش استایرن

قراردادهای ماهانه فر وش اورتوزایلین طبق گفته یک فعال بازار  هنوز برای ماه دسامبر تنظیم نشده است. شنیده شد که‌ یک قرارداد با کاهش شدید قیمت همراه بوده است وقرار داد دیگری نیز در حال انعقاد است که احتمالا با کاهش قیمت همراه خواهد بود.دربازار محصولات  بالا دست، قیمت های فروش آنی برای زایلین ترکیبی با توجه به عدم وجود تقاضا برای مکمل های بنزین کاهش یافت.در نوامبر تقاضا برای مواد ترکیبی با بنزین از جمله زایلین ترکیبی به صورت غیر عادی  افزایش یافت ولی در هفته های بعد دچار افت شدید ۱۵درصدی شد.
در تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا، پلتس قیمت استایرن  را برای بار گیری بین ۵تا ۳۰ روز بعد از ۹ دسامبر بر روی ۱۰۴۴ دلار در هرتن بر اساس ترم فوب بنادر سه گانه اروپایی ارزیابی کرد که متاثر از قیمت های دسامبر و ژانویه اندکی افزایش داشت. قیمت های دسامبربا ثبات بود و بر روی ۱۰۴۱ دلار باقی ماند ولی در یک مناقصه تا ۱۰۴۰ نیز پایین آمد در حالی که قیمت ژانویه تا۱۰۵۱ دلار نیز رسیدکه با مناقصه ۱۰۴۰ دلاری فاصله نسبتا زیادی داشت.
پلتس قیمت استایرن مونومر بر اساس ترم فوب خلیج آمریکا را ۱۰۶۵دلار در هرتن ارزیابی نمود که نسبت به هفته قبل با ثبات بود. این ارزیابی مبتنی بر آخرین معاملات انجام شده بود که در بازار‌ داخلی آمریکا صورت گرفت. با توجه به بالا رفتن هزینه حمل و کمبود تقاضا از سوی اروپا، انجام آربیتراژ از سوی آمریکا به اروپا در حال حاضر متوقف شده است. یکی از فعالان بازار گفته است هیچگونه فروش صادراتی در بازار استایرن مونو مر آمریکا مشاهده نمی شود زیرا برزیل نیازهای خود را در هفته گذشته تامین نموده است و در مکزیک نیز تمایلی به خرید دیده نمی شود. تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا

مکزیک و برزیل خریداران اصلی استایرن آمریکا

مکزیک بزرگترین خریدار استایرن صادراتی آمریکاست که بر اساس گزارش های موجود از کمیسیون معاملات بین المللی این معاملات  در سال ۲۰۲۱بالغ بر  ۳۸۱۴۰۰تن واردات  مونومر از سوی مکزیک بوده است ودر سال جاری میلادی از ماه ژانویه تا اکتبر نیز همین میزان استایرن صادراتی آمریکا  تا کنون  از سوی مکزیک  خریداری شده است. برزیل نسبت به مکزیک، میزان کمتری استایرن در سال  خریده است که مجموعا ۴۰۲۰۰ تن بوده است در حالی که برزیل در سال قبل ۷۲۷۰۰تن استایرن از آمریکا وارد‌ کرده بود.صادرات استایرن آمریکا به مقاصد مختلف هر ساله در حال کاهش است به گونه ای که از ۷۴۰۱۰۰تن در سال ۲۰۲۱ به ۵۳۱۸۰۰تن در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
قیمت های فعلی MTBE در اروپا بر اساس تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا، با ۵دلار افزایش متاثر از افزایش قیمت بنزین در هرتن به۹۵۱.۷۵ دلار  بر اساس ترم تحویل فوب بنادر سه گانه اروپایی رسید. قیمت MTBE آسیا با کاهش ۱۱۸.۴۲دلاری در هرتن نسبت به هفته گذشته به ۷۸۴.۵۷ دلار در هر تن براساس ترم فوب سنگاپور رسید که به دلیل کاهش قیمت نفت خام و همچنین کاهش  فعالیت های تجاری بود. قیمت ETBE نیز افزایش یافت و به۹۸۲ دلار در هر تن رسید.

بالاخره بازار متانول رونق گرفت

فروش آنی متانول در اروپا در هفته منتهی به ۹ دسامبر بر اساس تحلیل قیمت محصولات پتروشیمی آمریکا و اروپا، در مسیر صعودی قرار داشت که این افزایش به دلیل تمایل  شدید برای خر ید بود. پلتس قیمت متانول را که در روز ۸ دسامبر ۳۰۱.۲۵ یورو در هر تن ارزیابی کرده بود در روز ۹ دسامبر ارزیابی خود را به ۳۰۲.۲۵ یورو در هر تن رساند. در هفته‌ منتهی به ۲دسامبر قیمت ۲۹۳ یورو در هر تن بود. افزایش تمایل به خرید متانول در این هفته ، فاصله قیمتی دسامبر تا ژانویه  را از ۹ یورو تا ۱۴ یورو بالا برد.
با انجام معامله ۳۷۰۰۰تنی متانول در هفته منتهی به ۹ دسامبر و ۸۰۰۰تنی در روزهای اول ودوم دسامبر،میزان فروش های آنی بسیار بالا رفت. این باعث شد که میزان‌معاملات در ماه دسامبر به ۴۵۰۰۰تن برسد که نسبت به نوامبر بیشتر بود.در ماه نوامبر میزان فروش آنی متانول به ۴۱۰۰۰تن رسیده بود.
شش مورد معامله متانول در اروپا  در روز ۹ دسامبر برای تحویل متانول در ماه  ژانویه انجام شد و قیمت های آن بین ۳۰۹ تا۳۱۴ یورو در هر تن بود.تعداد عرضه ها کم می شد و قیمت ها افزایش می یافت. عرضه متانول در آمریکا با وقفه مواجه شد و فروشنده  متانول از انجام‌ معامله منصرف شد. در آسیا  قیمت متانول وضعیت ثابتی نداشت هرچند به دلیل کاهش عرضه در بعضی مناطق قیمت افزایش یافت ولی در مناطق زیادی نیز تقاضای چندانی در بازار نبود.در هر حال در بسیاری از مناطق آسیا به دلیل تعداد کم معاملات قیمت ها تغییر چندانی نداشت وبا ثبات بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *