آخرین اخبار قیر در سال جدید میلادی

,
آخرین اخبار قیر

اخبار قیر در سال جدید میلادی به تحلیل آرگوس:

به گزارش بازار نفت و گاز ایران در تاریخ 10 ژانویه 2022 قیر جهانی ارزش قیر بطور قابل توجهی در سراسر آسیا-اقیانوسیه، بویژه سنگاپور تقویت شد اما در سراسر اروپا و افریقا بسیار پایین تر بود زیرا نرخ تقاضا تحت تأثیر کاهش معمول زمستانی قرار گرفت.

تقویت ارزش قیر در آسیا، علیرغم سقوط آن در اروپا

ارزش قیر بطور قابل توجهی در سراسر آسیا-اقیانوسیه، بویژه سنگاپور تقویت شد اما در سراسر اروپا و افریقا بسیار پایین تر بود زیرا نرخ تقاضا تحت تأثیر کاهش معمول زمستانی قرار گرفت. در سراسر اروپای شمالی و مرکزی، فعالیت های ساخت و ساز و فروش قیر طبق معمول در میانه و سال جدید در سطح پایینی قرار داشت. با افزایش محموله های نفت خام و HSFO، ارزش قیر مدیترانه ای در ابتدای سال به شدت افزایش یافت، در حالی که تفاوت های فوب نسبت به نفت کورهکاهش ملایمی داشت و به سمت تخفیف ها پیش رفت.

قیمت قیر آسیا در اولین هفته معاملاتی سال با افزایش قیمتهای نفت خام و HSFO و همچنین تقاضای قوی تر برای محموله های فوریه تقویت شد. عرضه برای محموله های بارگیری در ژانویه و فوریه در برابر تقاضا متعادل شد. انتظار می رود که تقاضا پس از پایان جشن های سال نو قمری افزایش یابد.

قیمت کامیون های داخلی افریقای جنوبی کاهش یافت که منعکس کنندۀ بازنگری قیمتهای نزولی برای عرضه های ژانویه بود؛ در حالی که قیمت محموله های فله به شدت در پایانه های غرب افریقا افزایش یافت. اما با این وجود، قیمتهای صادراتی ایران باعث افزایش قیمتهای وارداتی در شرق افریقا شد.

کاهش قیمت HSFO قیر در بازارهای اروپا

فعالیتهای ساخت و ساز و فروش قیر طبق معمول در اواسط زمستان و پس از تعطیلات در سطح پایینی قرار داشت. قیمت کامیون ها برای کالاهای داخلی و خارجی بدون تغییر ارزیابی شدند که اساسآ نشان دهندۀ عدم فعالیت در بازار است. همچنین این واقعیت که بیشتر قیمتهای ماهانه هنوز در چندین بازار کلیدی شمال غربی اروپا اجرایی نشده نشدند.

با کاهش قیمت HSFO بین 18-19 دلار/ تن در دسامبر در مقایسه با میانگین نوامبر همراه با تقاضای کم فصلی در ژانویه، برخی از فشارهای نزولی بر ایده های قیمت قیر داخلی برای ماه جدید اعمال می شود. افزایش قیمت نفت خام و HSFO از 20 دسامبر (29 آذر 1400) برای مقابله با هرگونه افت احتمالی قیمت قیر برای فروش ژانویه عمل می کرد.

قیمت محموله در هفته منتهی به 7 ژانویه (17 دی 1400) در مقایسه با هفته منتهی به 24 دسامبر (3 دی 1400) به شدت افزایش یافت؛ باتوجه به افزایش قیمت بارج HSFO تا 35 دلار/ تن، کاهش اختلاف محموله قیر ارزیابی شده به ارزش نفت کوره کاهش یافت. دستاورد تخفیف های محموله فوب روتردام و بالتیک به بارج های روتردام HSFO هر دو با 5 دلار/ تن کاهش یافت.

به ترتیب 15-20 و 20-25 دلار/ تن باوجود عدم فروش محموله های شمال اروپا بویژه مراکش و الجزایر توسط فعالان بازار با تخفیف به ارزش HSFO روتردام در فوب 30 دلار/ تن ارزیابی شدند. فشار نزولی بر دیفرانسیل های محموله با بسته شدن قاطع تر فرصت های آربیتراژ ترانس آتلانتیک به سمت غرب تشدید شد که به نوبۀ خود ناشی از افزایش ارزش های قطعی شمال غرب اروپا و مدیترانه بود.

افزایش قیمت قیر

افزایش قیمت قیر

آخرین اخبار قیر مدیترانه ای در سال جدید

قیمت قیر به تحلیل آرگوس مدیترانه ای در هفته اول سال جدید به شدت افزایش یافت زیرا معاملات آتی نفت خام و محموله های HSFO رشد کردند، در حالی که تخفیف قیر فوب به قیمت نفت کوره منطقه ای افزایش یافت. تخفیف محموله ایتالیایی، یونانی و اسپانیایی برای محموله های HSFO مدیترانه ای 5 دلار/ تن تندتر ارزیابی شد؛ به ترتیب 20-25 و 10-15 دلار/ تن افزایش یافت.

برخی از حجم های صادرات نقدی ایتالیا و همچنین محموله های صادراتی ترکیه در محدوده تخفیف 25-30 دلار/ تن فوب نشان داده می شد، در حالی که یکی دیگر از صادرکنندگان کلیدی پالایشگاه ایتالیا و همچنین صادرکننده اصلی پالایشگاه یونانی همچنان در برابر آن مقاومت می کردند. دو شرکت بازرگانی بین المللی که بخش عمده ای از حجم صادرات پالایشگاه توپراس ترکیه را مصرف می کنند، احتمالا در مناقصه ژانویه توپراس برای فروش حجم قیر از پالایشگاه ازمیت ترکیه و جریان های باقیمانده خلاء از کارخانه ازمیر آن شرکت دریافت کرده اند.

شاخص های قیمت محموله تحویلی به پایانه های وارداتی الجزایر و مراکش با پریمیوم حدود 25 دلار/ تن برای محموله های HSFO مدیترانه نشان داده شد که به حفظ ارزش اسپانیایی بیشتر از صادرات مدیترانه به شرق کمک می کند. با این حال، افزایش شدید قیمت ها در سراسر مدیترانه به این معنی بود که آربیتراژ ترانس آتلانتیک به سمت غرب بسیار محکم تر از اواخر دسامبر بسته شد.

افزایش قیمت محموله قیر در افریقا برخلاف کاهش قیمت کامیون

روند قیمت در سراسر کشورهای افریقای جنوبی متفاوت بود، در حالی که فعالیت های ساخت و ساز و تقاضای قیر هنوز در چند بازار کلیدی در پی تعطیلات سال نو افزایش نیافته بود.

با کاهش قیمت کامیون های داخلی در جنوب افریقا که منعکس کنندۀ تجدیدنظر بر قیمت های نزولی برای عرضه های ژانویه بود،قیمت محموله های فله به شدت افزایش یافت تا ارزش واردات به پایانه های غرب افریقا را افزایش دهد؛در حالی که قیمتهای صادراتی فله ایران، قیمتهای وارداتی شرق افریقا را افزایش داد.

افزایش شدید 30-35 دلار/ تن در قیمت HSFO مدیترانه ای در هفته اول ژانویه، در مقایسه با ارزش های هفته منتهی به 24 دسامبر (3 دی 1400)، باعث افزایش قیمت واقعی محموله های وارداتی قیر شد. اختلاف محموله قیر اسپانیا و ساحل عاج برای محموله های HSFO مدیترانه ای به ترتیب 5 دلار/ تن کاهش یافت.

به ترتیب 10-15 دلار/ تن تخفیف و 80 دلار/ تن پریمیوم فوب نیز کاهش یافت که نشان دهندۀ کاهش فصلی تقاضا در سراسر مدیترانه و اروپا است. فعالیتهای ساخت و ساز تا پایان تعطیلات کریسمس ادامه داشت و فعالیت بازارهای کلیدی منطقه ای من جمله نیجریه و غنا را تحت تأثیر قرار داد؛ اما انتظار می رود با شروع فصل خشک از اواسط ژانویه تا پایان سال بتواند میزان فعالیتها و تقاضای قیر را افزایش دهد.

یک محموله بزرگ جدید در منطقه با 45974 dwt بیتو اکسپرس در حال معامله بود که در 12 ژانویه (22 دی 1400) پس از تکمیل بارگیری در آژیو تئودوری در یونان در 25 دسامبر (4 دی 1400) به پایانه لومه در توگو رسید.

آخرین اخبار قیر سنگاپور در پی افزایش تقاضا

قیمت قیر سنگاپور به دنبال افزایش تقاضا و فشار ناشی از افزایش نفت خام و نفت کوره به بالای 400 دلار/ تن فوب رسید. معاملات برای چندین محموله برای بارگیری در فوریه در ویتنام و اندونزی به قیمت 405-410 دلار/تن فوب سنگاپور منعقد شد. شاخصهای خرید بطور مشابه از 385-390 دلار/ تن تا اواسط هفته افزایش یافت که تا 7 ژانویه (17 دی 1400) به 400-405 دلار/ تن رسید.

تقاضا از منطقه اقیانوسیه نیز ارائه شد زیرا انتظار می رود فعالیت های ساخت و ساز در آن منطقه زودتر از فصل بهار افزایش یابد در همین حال، نرخ تولید در سنگاپور ثابت است اما تقاضای قوی تر میزان موجودی را برای فوریه متعادل کرد. قیمت کامیون از سنگاپور به حدود 430-440 دلار/ تن در پالایشگاه سابق مطابق با روند محموله آبی افزایش یافت.

برخی از خریداران از مالزی با گمان افزایش بیشتر قیمتها تا نیمه دوم ژانویه، حجم خرید خود را افزایش دادند.ازطرفی، نرخ تقاضا در سراسر شبه جزیره مالزی عمدتآ ملایم بود زیرا این کشور همچنان با شرایط اقلیمی نامناسبی دست و پنجه نرم می کند.

قیمتهای فهرست شده از پالایشگاه دولتی بین 1910-1950 رینگیت/ تن در ملکا سابق (454-464 دلار/ تن) باوجود علاقۀ خرید محدود ثابت ماند. قیمتها در پورت کلنگ به حدود 1930-1970 رینگیت/ تن (459-467 دلار/ تن) رسید، در حالی که قیمتهای تحویل در شمال به 2020-2060 رینگیت/ تن (480-490 دلار/ تن) رسید. در کنار آنها، قیمت قیر ایران نیز در بحبوحه قیمتهای پایین تر خلاء (VB) بالاتر و ریال قوی تر در برابر دلار امریکا افزایش یافت. برخی از خریداران در میان قیمتهای بالاتر در تعطیلات سال نو در حاشیه نشسته بودند؛ در حالی که برخی دیگر به دلیل قیمتهای بالاتر HSFO و نفت خام در حال مذاکره برای رزرو محموله بودند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *