قیمت جهانی محصولات پتروشیمی آذر ۱۴۰۰

1 22

قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی
بنزن

بازار محصولات پتروشیمی در بنزن آسیایی: همزمان با کاهش نفت خام، ۶۲.۶۷ دلار در هر میلیون تن کاهش یافت.

قیمت بنزن آسیایی با ۶۲.۶۷ دلار/ میلیون تن کاهش در روز، به ۸۷۶ دلار/ میلیون تن رسید.

علاوه براین، ساختار دسامبر-ژانویه در ۲۶ نوامبر با پیشنهادات فوری در نیمه دوم دسامبر در طی روز از یک عقب ماندگی به کنتانگو تبدیل شد.

به گفته یکی از تاجران، حمل و نقل محموله های دسامبر بسیار دشوار است اما بازار از فوریه تا ژانویه رو به کاهش است.

قیمتها در بازار داخلی چین روز را با روند کاهشی آغاز کردند و براساس برابری واردات با ۲۴۰ یوان/ میلیون تن

کاهش در روز، به ۶۵۱۰ یوان/ میلیون تن معادل ۸۸۳.۴۰ دلار در هر میلیون تن رسید.

گلوبال پلاتس S&P در ۲۶ نوامبر پیشتر گزارش داد که سینوپک چین قیمت فهرست بنزن چین شرقی خود را با کاهش ۳۰۰ یوان/ میلیون تن به ۶۷۰۰ یوان/ میلیون تن (معادل ۹۰۹.۱۸ دلار/ میلیون تن) در مخزن سابق رساند.

افزایش سطح موجودی بنزن در شرق چین به همراه کاهش قیمتها فشار نزولی بر قیمت بنزن چین وارد کرده است.

در ۲۶ نوامبر، استایرن CFR چین با ۶۶ دلار کاهش در میلیون تن به ۱۰۴۵.۵۰ دلار/ میلیون تن رسید که در هفته ۱۰۶ دلار/ میلیون تن کاهش داشت.

ازطرفی، شاخص بنزن فوب کره در هفته ۶۱.۶۷ دلار/ میلیون تن کاهش یافت؛

با این حال به گفته یکی از تولیدکنندگان، تداوم تقاضای بالای بنزن همراه با کاهش تولید به دلیل بازار ضعیف پارازایلین باعث می شود تا تعادل عرضه و تقاضا در آسیا ثابت بماند.

به احتمال زیاد این روند در ایالات متحده روند افزایشی داشته باشد.

تولوئن

 • تولوئن آسیایی: کاهش قیمت حمل و نقل انرژی باتوجه به موج جدید کووید-۱۹
 • تقاضای ضعیف و فروش فعال منجر به کاهش قیمتها در سراسر مناطق شد.

قیمت تولوئن آسیایی در ۲۶ نوامبر به دنبال کاهش محصولات بالادستی و پایین دستی کاهش یافت؛

زیرا گزارشات مبنی بر موج جدید کووید-۱۹ از افریقای جنوبی باعث کاهش بالای بازار نفت خام شد.

شاخص فوب کره با ۳۷ دلار کاهش در هر میلیون تن، ۷۷۵ دلار/ میلیون تن ارزیابی شد

که ۱ دلار/ میلیون تن کمتر از پیشنهاد ارائه شدۀ ۷۷۶ دلار/ میلیون تن بود.

این پیشنهاد ابتدا ۷۹۹ دلار/ میلیون تن بود اما پس از آن چون هیچ خریداری نداشت، کاهش یافت.

شاخص CFR چین با کاهش ۳۷ دلار/ میلیون تن در روز، اسپرد را در ۲۷ دلار/ میلیون تن و قیمت فوب کره را در ۸۰۲ دلار/ میلیون تن نگه داشت.

هیچ پیشنهادی در طی فرایند ارزیابی بازار پلاتس ثبت نشد.

 

محصولات پتروشیمی پارازایلین

 • پارازایلین آسیایی: به دنبال کاهش شدید نفت خام، کاهش می یابد.
 • آغاز پیشنهادات پارازایلین ACP دسامبر
 • کاهش تقاضای ژانویه- فوریه بدون معاملات اسپات

به گفته بازار نفت و گاز بازارهای نفت خام آسیا در ۲۶ نوامبر به شدت کاهش یافت که باعث شد تا پارازایلین آسیایی با کاهش ۳۲.۵۰ دلار/ میلیون تن به ۸۶۶ دلار/ میلیون تن در CFR تایوان/ چین برسد.

علت سقوط نفت خام برنت در ژانویه نگرانی های بازار از موج جدید کووید-۱۹ از افریقای جنوبی بود که باعث شد بریتانیا پروازهای افریقای جنوبی و پنج کشور همسایه را متوقف کند.

بهای معاملات آتی نفت خام برنت در ۲۶ نوامبر با کاهش ۳.۹۲ دلار/ بشکه در روز، به ۷۸.۲۹ دلار در هر بشکه رسید.

در ارزیابی های بازار پارازایلین در ۲۶ نوامبر، مناقصات آسیایی از مرکوریا سنگاپور و BP سنگاپور با قیمت پایین ۸۵۰ دلار/ میلیون تن در CFR تایوان/ چین شروع شد اما در همان ابتدای کار کاهش نسبی داشت.

به گفته یکی از تاجران، با کاهش شدید قیمتها تاجران تمایلی به انجام معاملات نداشتند.

در ۲۶ نوامبر هیچ معامله ای صورت نگرفت که نشان دهندۀ کمبود تقاضا برای محموله های ژانویه و فوریه است.

به گفته یکی از تولیدکنندگان آسیایی پارازایلین، شرکت او در حال بررسی کاهش تولید در ماههای دسامبر و ژانویه است

زیرا پارازایلین در بلند مدت در بازارهای آسیایی وجود داشته و تولیدکنندگان نیز معاملات را نقدآ انجام داده اند.

مذاکرات قرارداد پارازایلین برای سال ۲۰۲۲ همچنان به نتیجه نرسیده است، اما این امیدواری وجود دارد تا قبل از اواسط دسامبر به پایان برسد.

همچنین گفت که همچنان بین مناقصات و قراردادها فاصله وجود دارد اما تولیدکنندگان به دلیل حواشی زیاد در شرایط سختی به سر می برند.

قیمت جهانی محصولات پتروشیمی
قیمت جهانی محصولات پتروشیمی بازار نفت گاز

متانول محصول پتروشیمی

 • متانول آسیایی: CFR چین به دلیل سقوط بازار ۱ دلار کاهش داشت.
 • -با سقوط بازار انرژی، معاملات آتی زغال سنگ نیز کاهش یافت.

قیمت متانول داخلی چین در ۲۶ نوامبر به شدت کاهش یافت و اکثر سودهای هفته را از بین برد.

به گفته منابع بازار، رشد بازار چین که قبلآ اتفاق افتاده بود، در اوایل هفته به سرعت کاهش یافت چرا که ضرر و زیان در طول روز ادامه داشت

و فروشندگان به سرعت محموله های را تخلیه می کردند تا از ضرر یا رکود بازار آتی متانول چین جلوگیری کنند.

افزایش شدید نوسانات بازار متانول چین را در هاله ای از ابهام قرار داد زیرا هم فروشندگان و هم خریداران وارداتی به حاشیه رفتند.

حمایت از قیمتهای ناشی از اختلالات احتمالی همچنان ادامه دارد بویژه که کمبود گاز طبیعی در زمستان از دسامبر بازار متانول میدل ایست را تحت تأثیر قرار می دهد؛

اما در حال حاضر، بازار جهتگیری مشخصی ندارد؛ بویژه اینکه نفت خام و زغال سنگ هر دو در کنار کاهش قیمتهای پایین دستی، در طی روز کاهش یافتند.

در هند، قیمتها با شاخص قابل مبادله ۴۳۰ دلار/ میلیون تن از منابع مختلف ثابت ماند.

شاخصها برای قیمتهای تانک سابق نیز از ۳۴-۳۵ روپیه/ کلیوگرم مشاهده شد.

اتیلن بازار محصولات پتروشیمی

 • اتیلن آسیایی: کاهش همزمان احساسات بازاراتیلن آسیایی و قیمتهای SM
 • نگرانی فعالان بازار از ریزش قیمت SM و افزایش عرضه اتیلن

احساسات در بازار اتیلن آسیایی نزولی باقی ماند زیرا نگرانیها از حاشیه های منفی همچنان خریداران و فروشندگان را تحت فشار قرار می داد.

تولیدکنندگان با هزینه های ناپایدار نفتا و تقاضای ضعیف دست و پنجه نرم می کنند؛

در حالی که به گفته برخی از منابع، تقاضا برای محموله های اسپات بسیار محدود بود.

شنیده شد که برخی کرکرها در شمال شرق و جنوب شرق آسیا روند مدیریت حاشیه را کاهش داده اند.

اختلاف بین قیمتهای CFR شمال شرق آسیا و فوب کره به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل، علاوه بر دسترسی محدود به کشتی و حاملها، همچنان گسترده بود.

شاخصهای خرید به دلیل حاشیه های پایین دستی که به شدت کاهش یافته بودند، همچنان رو به کاهش بود.

باتوجه به داده های پلاتس گلوبال S&P، قیمتها در بازار کلیدی مونومر استایرن پایین دستی روزانه با ۶۶ دلار/ میلیون تن کاهش به ۱۰۴۵.۵۰ دلار/ میلیون تن CFR چین رسید.

 

پروپیلن

 • پروپیلن آسیایی: CFR چین با عقب نشینی خریداران ۵ دلار در هر میلیون تن کاهش یافت.
 • قیمتهای چین شرقی ۱۵۰ یوان/ میلیون تن کاهش داشت.
 • CPC تایوان راه اندازی مجدد RFCC در پالایشگاه دالین را به تأخیر انداخت.

بازار واردات پروپیلن چین در ۲۶ نوامبر ۵ دلار/ میلیون تن کاهش یافت زیرا خریداران باوجود جوّ نزولی بازار پروپیلن پایین دستی عقب نشینی کردند.

کاهش شدید نفت خام نیز باعث کاهش علاقه خریداران شد.

قرارداد آتی نفت خام ICE برنت ژانویه ۴.۶۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته و در ساعت ۴:۳۰ بعد ازظهر به وقت سنگاپور به ۷۸.۲۹ دلار در هر بشکه رسید.

به گفته یکی از تاجران کره ای، شرایط بازار پروپیلن با کاهش نفت خام ناپایدار است؛

ازطرفی هم تقاضای پروپیلن پایین بود زیرا خریداران چینی به دلیل سقوط بازار، عجله ای برای خرید نداشتند.

باتوجه به داده های پلاتس S&P، اختلاف بین پروپیلن و PP بدون تغییر در روز ۱۲۵ دلار/ میلیون تن بود.

قیمت پروپیلن داخلی شاندونگ چین در ۲۶ نوامبر ۵۰ یوان/ میلیون تن در روز کاهش داشت، در حالی که در شرق چین با ۱۵۰ یوان/ میلیون تن کاهش به ۷۶۵۰ یوان/ میلیون تن در تانک سابق رسید.

 

بوتادین در بازار محصولات پتروشیمی

 • بوتادین آسیایی: ثبات بازار در میان کاهش قیمتها
 • اتخاذ موضع “انتظار و دیدن” توسط خریداران و فروشندگان

بوتادین آسیایی در ۲۶ نوامبر بدون تغییر ارزیابی شد زیرا بحثهای کاهش قیمت همچنان ادامه داشت.

بوتادین آسیایی نیز نسبت به یک هفته قبل بدون تغییر بود. بحثهای قیمت اسپات در طول هفته در میان عدم تمایل معاملاتی خریداران و فروشندگان محدود بود.

تقاضای اسپات خریداران باوجود سقوط بازار پایین دستی نیز محدود بود. در ۲۶ نوامبر، قیمت استایرن- بوتادین- لاستیک CFR شمال شرق آسیا هفتۀ بدون تغییری با قیمت ۱.۹۷۰ دلار در میلیون تن داشت؛

طبق ارزیابی های گلوبال پلاتس S&P، با اسپرد قیمت بوتادین ۱.۱۷۰ دلار/ میلیون تن محاسبه شد که بسیار بالاتر از یک اسپرد معمولی است.

با این حال، تولید لاستیک مصنوعی و تایر در کوتاه مدت به دلیل کمبود ریزتراشه باعث کاهش تولید خودرو در سطح جهانی می شود.

از سوی دیگر، تأمین کنندگان باوجود ارزش بالای نفتا، تمایلی به کاهش پیشنهادات خود نداشتند.

باتوجه به داده های پلاتس، در ۲۶ نوامبر قیمت نفتای CFR ژاپن با ۳۴.۲۵ دلار/ میلیون تن در روز ۷۲۰.۲۵ دلار/ میلیون تن ارزیابی شد.

همچنین علیرغم هزینه های پایین تر خوراک نفتا، اسپرد قیمت بین بوتادین و نفتا کمتر از اسپرد معمولی ۳۰۰ دلار/ میلیون تن بود و ۷۹.۷۵ دلار/ میلیون تن ارزیابی شد.

 

 

اینستاگرام : https://www.instagram.com/iroilmarket/

تلگرام :https://t.me/iroilmarket

اخبار بازار نفت گاز پتروشیمی انرژی بنزین و گازوئیل

عضویت در خبرنامه
برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، مستقیماً در صندوق ورودی خود، اینجا ثبت نام کنید.
شما می توانید در هر زمان اشتراک خود را لغو کنید
1 نظر
 1. […] پالایشگاههای آسیا– اقیانوسیه در حال واردات مقدار زیادی از نفت میدل ایست هستند. […]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.