چشم انداز 12 ماهه بازار اوره

,
چشم انداز 12 ماهه بازار اوره

چشم انداز 12 ماهه بازار اوره به گزارش بازار نفت و گاز نشان می دهد که تا پایان سال ۲۰۲۲ از هم گسیختگی بر بازار اوره حاکم خواهد بود. اروپا برای تامین نیاز وارداتی خود تا سه ماهه پایانی سال جاری میلادی، به واردات اوره  خود از آمریکا،هندوستان و برزیل ادامه خواهد داد تا هماهنگی لازم  با بازار را پیداکند.

اوره در دو مسیر کاهشی وافزایشی

چشم انداز یک ماهه اوره نشان می دهد که بازار اوره در دو مسیر متضاد قرار گرفته‌است. از یک سو به دلیل انجام تعمیرات وتعطیلی واحدها، واردات این محصول به اروپا به خصوص از شمال آفریقا سود آور است. از سوی دیگر کاهش تقاضا و وضعیت نابسامان اقتصاد در جهان وافول فعالیتهای  اقتصادی باعث کاهش قیمت می گردد.
چشم انداز سه تا  شش ماهه اوره نشان می دهد که تا پایان سال ۲۰۲۲از هم گسیختگی بر بازار اوره حاکم خواهد بود .اروپا برای تامین نیاز وارداتی خود تا سه ماهه پایانی سال جاری میلادی، به واردات اوره  خود از آمریکا،هندوستان ویرزیل ادامه خواهدداد تا هماهنگی لازم  با بازار را پیداکند.انتظار تقاضا از سوی مصرف کنندگان اصلی اوره در خارج از اروپا در سال جاری کمتر شده است . ولی بازار هندوستان قابلیت زیادی برای افزایش تقاضا و خرید اوره دارد که این تقاضای زیاد با محدودیت عرضه وتامین خوراک برای واحدها در تقابل قرار دارد.انتظار نمی رود که قیمت ها به سطح قیمت های سه ماه پایانی سال ۲۰۲۱ برسد ولی این انتظار وجوددارد که قیمت ها در شمال آفریقا تا پایان سال جاری میلادی به نقطه اوج ۹۰۰دلار ی برسند.
پیش بینی های ۱۲ماهه  آرگوس در خصوص قیمت حامل های انرژی، وچشم انداز قیمت اوره در دوره یک ساله پیش روحاکی از افزایش قیمت انرژی در بازه زمانی یک ساله می باشد  وتا کنون این افزایش بهای انرژی به اندازه کافی نمایانگر وضعیت نامناسب وقیمت های  بالای فراورده های سوختی به‌خصوص گاز طبیعی  بوده است و به نظر می رسد این افزایش قیمت  ادامه خواهد یافت و شاید فقط در فصل تا بستان آینده اندکی کاهش یابد . پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴.۸ میلیون تن اوره مورد نیاز باشد که افزایش تولید اوره و همچنین اصلاح قیمت های آن را می طلبد.

پیش بینی قیمت اوره

پیش بینی قیمت اوره تا پایان سه ماهه دوم ویا به عبارت دیگر در پایان نیمسال اول سال ۲۰۲۳ افزایش قیمت در ماه‌های سپتامبر و اکتبر تا پایان سال جاری را نشان می دهد ولی در نیمسال اول سال ۲۰۲۳ قیمت ها  به خصوص در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت. بیشترین افزایش قیمت در شمال آفریقا وخاور میانه رخ خواهدداد وبالاترین قیمت نیز در بیشتر مناطق مربوط به ماه‌های سپتامبر واکتبر سال جاری خواهد بود.

کاهش شدید و افزایش مجدد قیمت اوره در ماه جولای

بر اساس تحلیل چشم انداز 12 ماهه بازار اوره، شکنندگی و فرار بودن قیمت‌ها در بازار اوره به خوبی با کاهش هایی که در ماه جولای قیمتها را به پایین‌ترین حد رساند می توان به نمایش گذاشت . علت کاهش شدید قیمت ها در ماه جولای عرضه بیش از حد یکی از معامله گران اوره در بازار هندوستان و در پاسخ به مناقصات کشور هندوستان بود. ولی در هر صورت گران شدن قیمت گاز در اروپا در همان ماه مجدداً تا حدودی باعث افزایش قیمت اوره گردید و در نهایت ماه جولای با همان قیمتی که شروع شد با همان قیمت نیز خاتمه یافت و تنها یک کاهش شدید را در این ماه شاهد بودیم.
درحال حاضر انتظار می رود که همان شکنندگی  ماه جولای که در آن قیمت ها کاهش شدید ومجددا‌افزایش‌یافت   به  عنوان شاخصه بازار اوره بار‌دیگر در ماه‌های پیش رو رخ دهد. بنابراین همیشه یک تضاد بین تقاضای واردات اروپا که باعث افزایش قیمت می گردد و یک مقاومت از سوی خریداران که باعث  کاهش تقاضا و قیمت می گردد در بازار اروپا وجود دارد.
طبق بررسی ها و آمارهای موجود پیش بینی می شود که بیش از ۳۰۰ هزار تن در ماه از تولیدات اروپا درطی دوران  بسته شدن واحد ها و یا کاهش ظرفیت آن ها از میزان تولید اوره اروپا درماه‌های اخیرکاسته شده باشد. و این میزان کاهش تولید می بایستی به واسطه واردات جبران گردد. به علاوه به نظر می رسد که بخشی از تولید کود شیمیایی نیترات که  توسط تولید کنندگان اروپایی صورت گرفت نهایتاً با جایگزین نمودن اوره به جای نیترات جبران گردید.

برای اطلاع از آینده بازار اوره کلیک کنید.

هزینه های تولید اوره

هزینه های تولید اوره

هزینه های تولید اوره شامل هزینه های خوراک، هزینه های ثابت ،هزینه های حمل وهزینه های متفرقه است که در کشورهایی همچون روسیه وچین این هزینه ها بسیار کمتر از کشورهای اروپایی است.هزینه های تولید اوره در ایران نیز نسبتا زیاداست وفاصله چندانی باقیمت فروش اوره ایران ندارد.بیشترین هزینه تولید اوره مربوط به هزینه خرید خوراک واحد تولید اوره است وسایر هزینه هابیشتر مربوط به هزینه های ثابت تولیداست .
تغییرات قیمتی اوره پریل از نوامبر سال ۲۰۲۰تا کنون وپیش بینی قیمت برای سال آینده  دردو منطقه  یعنی در خاور میانه  و چین بسیار مشابه به یکدیگر بوده ودر حالی که در هر دو منطقه قیمت ها به نقطه اوج خود  در نوامبر ۲۰۲۱یعنی  به کانال ۹۰۰تا۱۰۰۰دلار وارد شد ودر سال ۲۰۲۲نیز شدیداً افزایش یافت ولی پیش بینی ها نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ قیمت در کانال ۶۰۰تا۷۰۰دلار خواهد بودوقیمت اوره به صورت پلکانی از ماه‌های پایانی سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت.

تغییرات قیمتی اوره پریل
ذخایر گازی آمریکا کمتراز متوسط ۵ ساله

مخازن ذخیره گاز آمریکا همچنان در زیر متوسط موجودی ۵سال گذشته است .تقاضای گاز بعداز وقوع آتش سوزی در واحد LNGتگزاس کاهش یافته و قیمت ها به زیر ۸دلاردر هرمیلیون BTU رسیده است .قیمت های پایین ترمی تواند تقاضای صنعتی وافرایش ذخایر  را به دنبال داشته باشد و انتظار می رود که تقاضای صنایع برای خرید گاز مانع از کاهش بیشتر قیمت گاز گردد.
مقایسه نوسانات قیمتی گاز طبیعی در سه منطقه مهم جهان  یعنی آمریکا ،اروپا وچین در ۴سال گذشته نشان می دهد که از شروع سال ۲۰۲۱قیمت گاز طبیعی مرتبا افزایش یافته و درسال ۲۰۲۲   این حرکت صعودی ، شکل جهشی  یافته وقیمت ها بیش از دوبرابر نسبت به سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ افزایش داشته است.

قیمت بالا و موانع واردات گاز به چین

در تحلیل چشم انداز 12 ماهه بازار اوره، واردات LNG چین در سال جاری میلادی کاهش یافت.کاهش مصرف سوخت گاز ی ژنرانورها ، کاهش مصارف گاز صنعتی،وتولید محلی بیشتر باعث شده است که چین نیاز به واردات زیادLNGنداشته باشد . بخشی از این کاهش به کاهش تقاضای ناشی از شیوع کووید ۱۹و محدودیت های ناشی از آن مربوط بوده است که تا حدود زیادی نیاز صنایع را کاهش داد . قیمت های بالای گاز نیز در کاهش واردات گاز چین موثر بوده است  وباعث شده که خریدهای فوری چین کاهش یابد وگازتولید شده در چین نیز به بازار های اروپا صادر گردد. ذخایر گازی در چین هم اکنون پر است وبه نظر نمی‌رسد که تازمانی که قیمت LNGدر اروپا بالا باشد، چین بخواهد به طور اساسی تغییری در سیاست های خرید خود بوجود آورد.

کاهش شاخص صرفه اقتصادی کودهای شیمیایی نسبت به قبل

شاخص آرگوس برای مقرون به صرفه بودن قیمت های کود شیمیایی اکنون پایین تر رفته وبه ۶۱. رسیده است .حر کت معکوس وافزایشی در قیمت های اوره و کاهش نسبی قیمت های محصولات کشاورزی برروی صرفه پذیری اقتصادی  و مقرون به صرفه بودن قیمت کودهای شیمیایی تاثیر داشته است وپیش بینی می شود این شاخص کاهشی  باز هم در ماه‌های آینده کاهش یابد  زیرا قیمت های کود های شیمیایی در مقابل  افزایش قیمت خوراک و همچنین نزدیک شدن به فصل کشت در شمال اروپا واکنش نشان می دهند . به نظر می رسد که مقرون به صرفه بودن کودهای شیمیایی همچنان در سطوح پایین تری نسبت به شاخص موفق ومبنا که مربوط به سال ۲۰۰۶ میلادی بوده است قرار دارد زیرا پیش بینی می شود که قیمت کودهای شیمیایی در طول سال جاری میلادی در همین محدوده های فعلی  باشد وباعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیز بشود.

کاهش شاخص صرفه اقتصادی کودهای شیمیایی نسبت به قبل

تغییر قیمت های کالا های اصلی کشاورزی یعنی گندم ،ذرت ،لوبیا وبرنج از سال ۲۰۱۸ تا کنون نشان می دهد که از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰تغییرات قیمت بسیار اندک و بازار این محصولات کاملا متعادل بوده است ولی در پایان سال ۲۰۲۰ افزایش نسبتا زیاد قیمت محصولات آغاز شد ومتعاقب آن وتا سال جاری میلادی ، بازار نوسانات کاهشی وافزایشی داشته است ودیگر تعادل سابق را ندارد بعنوان مثال قیمت لوبیا از ۳۵۰دلار در هرتن در سال ۲۰۱۸به بالاتر از ۶۰۰دلار در هر تن درسال جاری رسید وقیمت هرتن گندم از ۱۵۰دلار در هرتن در سال ۲۰۱۸ تا ۴۰۰ دلار در سال جاری میلادی افزایش یافت ومجددا به کانال ۳۰۰دلار بازگشت وچنین نوسانات شدیدی قبلاً ودر طی سالهای ۲۰۱۸تا ۲۰۲۰ رخ نداده بود.

برای اطلاع از بررسی قیمت اوره صنعتی کلیک کنید.

افزایش هزینه های حمل در دوسال گذشه

هزینه های حمل دریایی در مسیرهای مختلف  همانند قیمت بسیاری از کالاهای کشاورزی در طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نوسانات بسیار خفیفی داشت ولی با شروع سال ۲۰۲۰ قیمت های حمل دریایی شیب صعودی تندی پیداکرد که قطعا با افزایش قیمت سوخت ونا آرامی های سیاسی  مرتبط بوده است .پس از دوسال بسیار آرام و بدون هرگونه اتفاق خاص ، دوسال بسیار پر نوسان و همراه با افزایش قیمت شروع شد وقیمت های حمل بین ۲تا۳ برابر ویاحتی بیشتر افزایش یافت . بیشترین افزایش قیمت حمل در مسیر بالتیک به برزیل رخ داده است وافرایش هزینه حمل از خاور میانه به خلیج آمریکا نیز زیاد بوده و از ۲۰ دلار در سال ۲۰۱۸ به بالاتر از۶۰ دلار نیز رسید و البته هم اکنون در حدود ۵۰ دلار در هر تن است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *