فراورده های پتروشیمیایی آسیا/ اکتبر

فراورده های پتروشیمیایی آسیا

فراورده های پتروشیمیایی آسیا به گزارش بازار نفت و گاز:

افزایش نامحسوس بنزن

پلتس در 21 اکتبر بنزن آسیایی را با 1 دلار افزایش در روز تا 868.67 دلار در هر متریک تن fob کره گزارش داد. این شاخص میانگین لایکن های نیمه ماه سوم؛ چهارم و پنجم، نیمه دوم نوامبر و هر دو نیمه دسامبر را به دست آورد. هیچ پیشنهاد شفافی در این هفته در بازار شنیده نشد.

لایکن های نیمه اول و دوم دسامبر 867 دلار در هر متریک تن، بالاتر از پیشنهاد 866 دلاری fob کره و کمتر از 868 دلاری fob کره بود. لایکن نیمه دوم نوامبر 872 دلار در متریک تن ارزیابی شد که اسپرد روزانه نوامبر-دسامبر را در بک واردیشن بالاتر از 5 دلار در متریک تن حفظ کرد. با توجه به ثبات بازار داخلی چین، شاخص cfr چین در روز بدون تغییر در 898 دلار در متریک تن ارزیابی شد. شاخص داخلی شرق چین هم بدون تغییر تا 7608 یوان معادل 927.29 دلار گزارش شد.

ریزش بهای تولوئن

تولوئن آسیا در سومین هفته از اکتبر با 10 دلار ریزش در روز به 949 دلار در متریک تن fob کره رسید. شاخص cfr چین هم با 8 دلار کاهش به 930 دلار در متریک تن گزارش شد. این شاخص میانگین لایکن های نیمه سوم و چهارم، و در حال حاضر نیمه دوم نوامبر و نیمه اول دسامبر را گرفت.

پلتس هیچ پیشنهاد شفافی در فرایند ارزیابی بازار را گزارش نکرد. شاخص fob کره 949 دلار در متریک تن محاسبه شد که کمتر از آخرین قیمت پیشنهادی 950 دلاری بود. یک محموله 2000 متریک تنی با بارگیری در نیمه دوم نوامبر با ترم تحویل fob کره داد و ستد شد. شاخص cfr چین هم با توجه ضعیف بودن بازارهای داخلی و انرژی، 930 دلار در متریک تن ارزیابی شد.

قیمت محموله ها با تحویل درب مخزن مبدا (ایکس تنک) در شرق چین با 20 یوان افزایش به 7650 یوان، معادل 928.68 دلار به ازای هر متریک تن رسید. شاخص های جنوب شرقی آسیا ریزش هفتگی را تجربه کردند. محموله های fob و cfr جنوب شرق آسیا هم به ترتیب با 60 و 65 دلار افت قیمت تا 1040 و 1045 دلار در متریک تن ثبت شدند. تمام شاخص های معاملاتی در طی این هفته مربوط به بارگیری محموله ها در نوامبر بود و بر همین اساس، نمی توان بازار را به طور کامل مورد بررسی قرار داد.

افت قیمت پارازایلن در دسامبر

در هفته سوم اکتبر پارازایلن آسیا با 15 دلار ریزش در روز تا 1004.58 دلار برای هر متریک تن cfr تایوان/چین و 980.58 دلار در fob کره گزارش شد. این شاخص ها میانگین لایکن های نیمه اول و دوم دسامبر را از آن خود کردند. لایکن های نیمه اول و دوم دسامبر تا 1.012.25 دلار در متریک تن محاسبه شدند که کمتر از پیشنهاد مرکوریا با نرخ 1016 دلار در متریک تن بود. از طرفی، لایکن نیمه اول ژانویه 989.25 دلار بود که بک واردیشن دسامبر/ژانویه را تا 23 دلار در هر متریک تن حفظ کرد. این قیمت البته کمتر از قیمت پیشنهادی 994 دلاری مرکوریا بود.

قیمت فراورده های پتروشیمی

بازار استایرن

بازار استایرن آسیا در بیستمین روز معاملاتی از اکتبر با 3 دلار ریزش به 1007 دلار cfr چین و 1042 دلار در متریک تن fob کره رسید. شاخص fob چین هم با همین میزان کاهش به 105 دلار به ازای هر متریک تن افت قیمت داشت اما شاخص cfr تایوان هم با حفظ پرمیوم 50 دلاری cfr چین به 1057 دلار در متریک تن رسید. از طرفی، cfr جنوب شرق آسیا و هند هم به ترتیب 1052 و 1037 دلار در متریک تن گزارش شدند.

تمام این ارزیابی ها مطابق با سطح قیمت روزانه انجام شده است و هیچ اطلاعاتی مغایر با آنها به دست نیامده است. بهای cfr چین با توجه به کاهش قیمت استایرن داخلی چین شرقی که در طی روز شنیده شد، 3 دلار ریزش را در روز تجربه کرد. لایکن های نیمه اول و دوم نوامبر تا سقف 1017 دلار ثبت شد.

به دنبال آن نیمه اول و دوم دسامبر و نیمه اول ژانویه با سطح قیمت روزانه 997 دلاری برای هر متریک تن گزارش شد و اسپردها را در 20 دلار حفظ کرد. در بازار شرق چین هم بهای محموله های فوری با 70 یوان افت قیمت در روز، 8670 یوان معادل 1056.69 دلار در متریک تن بود.

افت کاپرولاکتوم در بازار ضعیف نایلون

کاپرولاکتوم در بازارهای خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا اندکی کاهش داشت در حالی که بنزن بالادست در سومین هفته اکتبر با 9.66 دلار کاهش در هفته به 867.67 دلار در متریک تن fob کره رسید. بهای cfr جنوب شرق آسیا هم با 30 دلار کاهش در هفته تا 1730 دلار در متریک تن ثبت شد که نسبت به بازار خاورمیانه ریزش بیشتری داشت.

برخی از تولیدکنندگان بر این باورند که بایستی با عرضه ارزان تر از سوی چین و روسیه رقابت کنند و بر همین اساس، تولیدکنندگان کاپرولاکتوم خواستار حفظ اسپرد بین بنزن و کاپرولاکتوم هستند. اگر قیمت بنزن کاهش یابد، آنها می توانند این اسپرد را حفظ کنند اما اکثر تولیدکنندگان با حداقل اسپرد هم به فعالیت خود ادامه می دهند و در برخی موارد فقط هزینه های ثابت و برخی متغیرها را پوشش می دهند.

جدول قیمت فراورده های پتروشیمیایی آسیا و مناطق مختلف جهان را رایگان مطالعه کنید

بازار تایوان شاهد ادامه احساسات ضعیف حاکم بر آن بود وبرخی از تولیدکنندگان هم به این دلیل از کمبود شدید تقاضای پایین دستی ابراز نگرانی کردند. به گفته منابع، بازارهای پایین دست روند بسیار نزولی داشتند چون که واحدهای نایلون تقاضای کاپرولاکتوم را تحت تاثیر قرار داده اند. به طوری که قیمت نایلون در چین از 12650 بوان در هفته گذشته به حدود 12300 یوان در متریک تن کاهش یافته است.

تجربه منفی متانول cfr

متانول آسیا در 21 اکتبر با 3 دلار ریزش تا 320 دلار برای هر متریک تن cfr چین پایین رفت. بهای cfr جنوب شرق آسیا هم در مدت مشابه با وجود کمرنگ شدن فعالیت های تجاری، نرخ 370 دلاری را تجربه کرد. اما cfr کره بالاتر از دو شاخص دیگر یعنی تا 375 دلار پیش رفت.

همچنین بهای cfr هند بدون تغیر در روز تا 308 دلار در متریک تن گزارش شد در حالی که شاخص های خرید حدود 310-308 دلار بودند که به طور کلی، کمتر از شاخص های فروش محموله های خاورمیانه با نرخ 310 دلار در متریک تن cfr هند بودند. قیمت محموله کاندلا با تحویل درب مخزن مبدا (ایکس تنک) در بازار داخلی هند 26.25 روپیه در هر کیلوگرم محاسبه شد که 0.10 روپیه افزایش داشت در حالی که آخرین قیمت پیشنهادی حدود 26.50 روپیه به ازای هر کیلوگرم شنیده شد.

ثبات نسبی اتیلن آسیا

اتیلن cfr شمال شرق آسیا در 21 اکتبر بدون تغییر در 870 دلار ماند که نشان دهنده شاخص های معاملاتی از سوی خریدار، تاجر و تولیدکننده در همین رنج قیمت بود. شاخص فروش بازار بین 900-880 دلار در متریک تن شنیده شد که با توجه به ارزیابی های هفتگی، 20 دلار بالاتر بود. بهای cfr جنوب شرق آسیا برخلاف این شاخص در شمال شرق، با وجود کند شدن معاملات در 880 دلار ثابت ماند. اما fob کره در مدت مشابه 20 دلار رشد داشت که منعکس کننده شاخص معاملاتی 850 دلاری از سوی تولیدکننده بود.

ثبات اندک پروپیلن برخلاف کند شدن تجارت

پروپیلن cfr چین در بازارهای آسیا 21 اکتبر را بدون تغییر با سقف قیمت 885 دلار به ازای هر متریک تن به پایان رساند. بهای fob کره هم در همین مدت با 855 دلار بدون تغییر گزارش شد که بالاتر از شاخص خرید 810 دلاری از سوی خریدار بود.

قیمت ها در بازار چین شرقی علیرغم کند شدن معاملات، تا 7350 یوان در متریک تن ثابت ماند. اما cfr تایوان مطابق با شاخص معاملاتی 890-880 دلاری از سوی تولیدکننده و شاخص معاملاتی 85 دلاری از سوی خریدار، با 15 دلار کاهش در هفته به 885 دلار در متریک تن رسید. علاوه براین، قیمت fob ژاپن در سومین هفته از اکتبر با 10 دلار کاهش به 880 دلار در متریک تن رسید که بالاتر از شاخص معاملاتی 875 دلاری fob ژاپن از سوی خریدار گزارش شد.

میانه بودن شاخص های بوتادین

براساس گزارشات پلتس از بازار بوتادین آسیا در 21 اکتبر، بوتادین cfr ژاپن به دلیل عدم فعالیت تجاری ثابت در 790 دلار ثابت ماند. بهای cfr شمال شرق آسیا هم با همین قیمت گزارش شد که بالاتر از شاخص خرید 750-700 دلاری و کمتر از شاخص فروش 800 دلاری بود.

قیمت نقدی محموله ها در بازار داخلی چین با 100 یوان افزایش در روز به 7400 یوان در متریک تن رسید که کمتر از قیمت اعلام شده 7600 یوانی با تحویل درب انبار در شرق چین و مطابق با سطوح معاملاتی 7400 یوانی در هر متریک تن بود. در همین راستا، cfr تایوان مطابق با نوسانات قیمت در سایر بازارهای آسیا هفته سوم اکتبر را بدون تغییر 750 دلار در متریک تن را ثبت کرد.

افت قیمت PVC در میان تضعیف تقاضا

تقاضا و عرضه ضعیف در سومین هفته از اکتبر قیمت های PVC آسیا را تحت فشار قرار داد. یکی از تولیدکنندگان نرخ تعیین شده برای محموله های نوامبر خود را بین 70-50 دلار در متریک تن کمتر از ماه قبل اعلام کرد. در بازار سقف قیمت پیشنهادات شنیده شده با تخفیف 10 دلاری برای سفارشات 500 متریک تنی و بیشتر 790 دلار در cfr چین، 785-780 دلار در cfr جنوب شرقی آسیا، 840 دلار در cfr هند و 780 دلار در fob تایوان بود.

برخی تاجران معتقدند با توجه به تضعیف تقاضا در پایین دست و چشم انداز نزولی در سه ماهه چهارم، برخی معاملات مطابق با قیمت پیشنهادی داد و ستد شده اند. به طور کلی، می توان گفت که ساخت و ساز ضعیف در چین همچنان تقاضای PVC را در بازارهای داخلی محدود می کند؛ به طوری که برخی منابع می گویند که ممکن است پس از 2023، برخی پروژه ها به تعویق بیفتند زیرا عرضه مسکن بر تقاضا در چین غلبه کرده است.

آخرین تحولات فروارده های پتروشیمی

تولیدکنندگان با نگرانی از این موضوع با احتیاط عمل می کنند و با وجود تحقیقات حفاظتی در حال انجام در رابطه با واردات رزین PVC با محتوای مونومر وینیل کلراید، برخی فرصت های محدود برای صادرات به بازارهای هند را ذکر کردند. بازارهای داخلی هم به دلیل محدودیت های کووید-19 در چندین منطقه با مشکلات لجستیکی مواجه هستند که اشتهای خرید را کاهش داد.

افت قیمت پلی اتیلن سبک با پایین آمدن تجارت

پلتس قیمت پلی اتیلن سبک (LDPE) آسیایی را در بیستمین روز معاملاتی اکتبر ثابت ارزیابی کرد. تاجران چینی می گویند با دو برابر شدن محدودیت های کووید-19 در چین، تجارت این کشور محدود شده است. قرارداد آتی نفت خام ICE برنت دسامبر با 2.64 دلار ریزش به 89.61 دلار در هر بشکه رسید.

LDPE آسیای جنوبی در سومین هفته از اکتبر به دلیل پایین آمدن حجم خرید، پایین تر گزارش شد. به گفته منابع بازار، انتظار می رود پس از پایان تعطیلات دیوالی در هند پیشنهادات بیشتری برای LDPE در بازار مطرح شود. هزینه واردات در بازارهای آسیا همچنان بالا است و بیشتر ارزهای آسیایی ارزش پولی خود را در برابر دلار امریکا از دست داده اند. البته این افزایش هزینه ها و سطوح موجودی نسبتا پایدار توانسته است نرخ مبدل های پایین دست را پایین نگه دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *