وضعیت قیمت فرآورده های پتروشیمی آسیا

وضعیت قیمت فرآورده های پتروشیمی آسیا

وضعیت قیمت فرآورده های پتروشیمی آسیا به تحلیل بازار نفت و گاز ایران:

در ماه ژوئن که قیمت بنزن با شرایط تحویل فوب کره جنوبی  با ۱۵۲.۳۳ دلار کاهش نسبت به هفته گذشته، به۱۲۹۹.۶۷ دلار در هرتن رسید. قیمت استایرن مونومر در هفته منتهی به ۱۷ژوئن با ۱۰۷.۵۰دلار کاهش نسبت به هفته گذشته به ۱۳۹۷.۵۰ دلار بر اساس ترم تحویل CFR چین رسید.

کاهش تقاضای بنزن و استایرن مونومر چین

با توجه به بازار کم رونق آسیا در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن قیمت بنزن باشرابط تحویل فوب کره جنوبی با ۱۵۲.۳۳ دلار کاهش نسبت به هفته گذشته، به۱۲۹۹.۶۷ دلار در هرتن رسید زیرا تقاضا هایی که قرار بود برای ماه جولای  از چین برسد عملا محقق نشد وبازار ضعیفی را شاهد بودیم. بازار سایر فراورده های آروماتیک نیز با تقاضای چندانی همراه نبود.

قیمت استایرن مونومر در هفته منتهی به ۱۷ژوئن با ۱۰۷.۵۰ دلار کاهش نسبت به هفته گذشته به ۱۳۹۷.۵۰ دلاربراساس ترم تحویل CFR چین رسید و تعداد کمی معامله بین المللی در این روز صورت گرفت. ذخایر استایرن مونومر در چین بابرداشت ۲۳.۶ درصد از آن در شرق چین به ۵۱,۳۰۰ تن رسید و با وجود برداشت از ذخایر، باز هم قیمت های داخلی و بین المللی استایرن مونومر کاهش یافت.

یکی از فعالان بازار بنزن در آسیا اعلام نمود که کاهش قیمت بنزن در هفته منتهی به ۱۷ ژوئن به دلیل تقاضای ضعیف از بازار چین است. ظاهراً امکان انجام آربیتراژ از کره جنوبی به چین وجود ندارد و پنجره آن مسدود شده است و فروشندگان، جایی برای تحویل و فروش بنزن تولیدی خودپیدا نمی کنند.

یک فعال دیگر بازار اعلام نموده است که علت کاهش تقاضای بنزن ،احتمال کاهش قیمت آن تا زیر ۱۳۰۰ دلار است و بنابراین تقاضا برای خریدهای با قیمت های بالاتر کاهش یافته است. حتی در تایوان شنیده شده است که قیمت تا زیر ۱۲۵۰ دلار خواهد آمد و در کره جنوبی نیز قیمت ها درحدود ۲۵ تا ۳۰ دلار از تایوان بالاتر خواهد بود.

کاهش ادامه‌ دار قیمت تولوئن به دلیل کووید ۱۹ در چین

وضعیت قیمت فرآورده های پتروشیمی آسیا درروز ۱۷ ژوئن با توجه به کاهش ادامه دار قیمت های محلی در چین که به دلیل اعمال محدودیت ها جهت کنترل ویروس کووید-۱۹ برقرار شده است قیمت تولوئن کاهش یافت. اعمال محدودیت ها و وضع مقررات جدید باعث کاهش واردات همچنین کاهش قیمت‌ها در بازارهای شمال شرق آسیا شده است.

البته درروز ۱۷ ژوئن، خبر انجام چند فقره معامله در خصوص فروش محموله های تولوئن چینی شنیده شد. در آغاز این هفته دو محموله تولو ئن چین به وزن های ۶ هزار تن و پنج هزار تن به فروش رسیده است. قیمت این دو محموله به ترتیب ۱۳۲۰ دلار در هر تن و ۱۳۰۰ دلار در هر تن بوده است. گفته شده است که محموله شش هزار تنی به مقصد جنوب شرق آسیا صادر شده است.

حلال زایلین ترکیبی در آسیا در هفته منتهی به ۱۷ژوئن با ۲۲۳دلار کاهش در هفته به ۱۲۳۱ دلار براساس ترم فوب کره جنوبی رسید.بیش از ۱۰۰۰تن بار برای جولای با قیمت ۱۲۳۰دلار معامله شد.سه محموله ۱۰۰۰تنی برای نیمه دوم ماه جولای به قیمت هر تن ۱۲۲۰دلار معامله گردید.قیمت زایلین ترکیبی – ایزومرنیز با ۱۹۷ دلار کاهش در روز ۱۰ژوئن به ۱۴۴۴ دلارودرروز ۱۶ ژوئن به ۱۲۴۷دلاربراساس ترم تحویل فوب کره جنوبی رسید.

 

عرضه بیش از حد متانول در آسیا

قیمت متانول در هفته منتهی به ۱۷ژوئن کاهشی در حدود ۸تا ۱۳ دلار نسبت به هفته قبل داشت.با توجه به عرضه زیاد متانول وپر بودن مخازن نگهداری آن در واحد های تولیدی،پالایشگران مجبور به کاهش تولیدشدند.قیمت متانول در معاملات روز ۱۷ژوئن با ۳۴۵ و۳۵۰دلار در هر تن براساس ترم CFRچین آغاز شدولی در جلسه بعد از ظهر معاملات به۳۴۰تا ۳۴۷ دلاررسید.

با توجه به ظرفیت کم مخازن نگهداری متانول در واحد‌های تولیدی و وجود ذخایر یک ملیون تنی در سواحل چین ،تمایل به فروش متانول در روز ۱۷ ژوئن بالا بود.یک فروشنده متانول قیمت متانول خود را از ۳۴۰دلار در هر تن در روز قبل کاهش داد وبه ۳۳۵ دلار رساند.هنوز مشخص نیست که با این قیمت نیز معامله ای صورت گرفته باشد.

حمل ۱۰۰هزار تن متانول از سه کشور عربستان سعودی،قطر،وعمان وارسال به بنادر چین،تایوان وکره جنوبی در ماه ژوئن باعث گردید میزان عرضه در این منطقه بسیار بالاتر از نیاز باشد وقیمت ها کاهشی بشوندوبعضی از خریداران ،خرید خود را متوقف نمایند تا شاید بتوانند باقیمت های پایین تر خرید کنند.یکی از فعالان بازار اعلام کرده که تقاضا ی متانول در ویتنام کاهش یافته وبا توجه به هزینه های بالای حمل وکاهش تقاضا در اروپا وآمریکا عواملی هستند که به ضعیف شدن بازار در جنوب شرق آسیا منجر شده اند.

خریداران هندی هم اقدام به خریدهای آنی می کنند وقرادادهای بلند مدت برای تامین نیاز خود منعقد نمی کنند.در هر حال تعداد معاملات متانول اندک وبازار آن در آسیا وحتی در اروپا وآمریکا نیز کاهشی است.

برای مطالعه بازار جهانی متانول کلیک کنید.

 کاهش قیمت زایلین ها پس ازیک موج افزایشی

قیمت بوتان دین در آسیا نوساناتی بسیار شدیدتر نسبت به پروپیلن ،اتیلن ونفتا داشته است.در حالی که تا قبل ازسه ماهه آخر سال ۲۰۲۰قیمت هر تن بوتادین زیر ۵۰۰دلار بوده است در دسامبر همان سال به حدود ۱۳۰۰دلار می رسدودردسامبر ۲۰۲۱مجددا به حدود ۵۵۰دلار می رسددر ژوئن ۲۰۲۱همانند ژوئن سال ۲۰۲۲از مرز ۱۵۰۰دلار عبور می کند.

درهفته منتهی به ۱۳ژوئن بازار پارازایلین به دلیل تقاضای زیاد ورقابت برای خرید، یک بازار افزایشی بود.قیمت هر تن پارازایلین باترم تحویل CFR چین وتایوان با ۳۶ دلار افزایش نسبت به روز قبل در روز ۱۷ ژوئن که ۱۱۲.۵ دلار کاهش نسبت به هفته قبل داشت ، به ۱۳۰۰دلار در هر تن رسید و این افزایش روزانه در روز ۱۷ژوئن ،به کاهش هفتگی قیمت پارازایلین پایان داد.

اگربخواهیم متوسط قیمت ماه تا روز ۱۷ژوئن را محاسبه کنیم به قیمت متوسط روزانه ۱۳۶۵.۵۰دلار در هر تن می رسیم که ۹۹.۵۲دلار نسبت به قیمت متوسط روزانه در ماه می بیشتر است.

فعالیت های تجاری در روز ۱۷ ژوین برای پارازایلین بیشتر برروی خرید متمرکز بود و ۷ خرید برای ماه آگوست ودو پیشنهاد برای ماه سپتامبر ارایه شد.قیمت ها برای حمل از Yisheng وتحویل در سپتامبر۱۲۷۹ دلار وبرای تحویل به سنگاپور بین ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۴ دلار در هر تن بود. 

ضعیف بودن بحث متانول در چین 

ضعیف بودن بحث متانول در چین

افزایش صادرات MTBE کره جنوبی به سنگاپوردر ماه می

صادرات MTBEکره جنوبی در ماه می با ۵۰.۳۴ذرصد افزایش نسبت به ماه آوریل به۱۵۱۶۸.۸تن رسید.صادرات این ماده شیمیایی به سنگاپور به بالاترین حد خود از شروع سال جاری میلادی یعنی ۱۵۰۸۸.۶تن در ماه می رسید.

قیمت فرآورده های پتروشیمی خوب این محصول در پایانه سنگاپور انگیزه خوبی بود تا تولید کنند گان کره ای به جای صادرات این محصول به چین ،محصولات تولید شده خود را به پایانه سنگاپور ارسال نمایند. قیمت نفت خام به دنبال اعمال تحریم های مجدد بر علیه ایران به ۱.۰۸درصد افزایش یافت.با توجه به تقاضای زیاد برای بنزین های با اکتان بالا ،بنزین بااکتان۹۲افزایش قیمت داشت.

قیمت MTBEبراساس ترم فوب سنگاپوربا ۲۷دلار افزایش در هر تن در روز ۱۷ژوئن به ۱۳۵۷دلار در هر تن رسید که به دلیل افزایش فصلی مصرف بنزین واستفاده از این ماده شیمیایی برای کاهش اکتان بوده است.قیمت نفت برنت در این روز به ۱۲۰.۳۴ دلار در هر بشکه رسید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *